Plán pre útlm uhlia na hornej Nitre sa posúva

Posledná tona hnedého uhlia z bane Cigeľ [TASR/Radovan Stoklasa]

Hoci akčný plán transformácie regiónu sa pripravuje, stále nepoznáme termín útlmu uhlia, kritizovala vládu primátorka Prievidze Katarína Macháčková (SPOLU).

Schvaľovanie plánu pre transformáciu hornej Nitry sa posúva o niekoľko mesiacov. Vláda ho pôvodne mala schváliť do konca tohto roka, teraz sa skôr hovorí o začiatku budúceho roka.

Posunutie schvaľovania akčného plánu pre TASR potvrdil úrad podpredsedu vlády Richarda Rašiho (Smer-SD), ktorý má jeho prípravu na starosti. Vyplynulo to aj zo slov primátorky Prievidze Kataríny Macháčkovej (SPOLU) na podujatí, ktoré sa konalo v stredu 26. septembra.

Macháčková zároveň kritizovala, že pre útlm uhlia stále neexistuje konkrétny termín. Vláda aj naďalej počíta so spaľovaním domáceho hnedého uhlia v Novákoch do roku 2030.

Chýba termín útlmu

„Hovoriť o transformácii uhoľného regiónu prestalo byť tabu,“ skonštatovala primátorka Prievidze na podujatí o znižovaní emisií, ktoré v Bratislave zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie.

Útlm uhlia má vláda schváliť na konci roka. Počíta s eurofondami (+dokument)

EURACTIV získal návrh na cestovnú mapu a financovanie transformácie hornej Nitry. Projekty podporené z eurofondov sa začnú realizovať najskôr v roku 2020.

„Stratégiu a akčný plán má vláda schváliť na začiatku budúceho roka,“ uviedla Macháčková, ktorá sa podieľa na ich príprave. „Ale neexistuje termín útlmu,“ kritizovala. „Na jednej stane tvoríme akčný plán, na druhej strane nemáme časový harmonogram,“ poznamenala primátorka.

Odbor komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPII) pre TASR uviedol, že ma príprave akčného plánu v súvislosti s transformáciou hornej Nitry po útlme ťažby uhlia budú participovať i experti, ktorých vybrala Európska komisia.

Na Slovensko prídu v októbri, s termínom ich príchodu úzko súvisí i posun prípravy dokumentu, ktorý má schvaľovať slovenská vláda.

Experti z Komisie

„Na základe tendra s Komisiou, ktorého priebeh trval niekoľko týždňov v zmysle postupov Komisie, počas októbra začnú participovať na príprave akčného plánu experti na oblastiach hospodárskeho rozvoja, a to ekonomického rozvoja, environmentálneho manažmentu, zamestnanosti a sociálnych služieb, štátnej pomoci pre renováciu environmentálne postihnutých oblastí a rehabilitáciu krajiny,“ uviedol odbor ÚPII.

Vláda ešte nepotvrdila útlm uhlia v roku 2023, ale zlepšila spoluprácu s miestnymi

V diskusii o transformácie hornej Nitry prestala slovenská exekutíva ignorovať občiansku iniciatívu. Stále však neposkytla jasný záväzok a časový rámec, píše LENKA ILČÍKOVÁ.

Experti, ako pokračoval odbor, podporia prípravu akčného plánu, pripravia študijné pobyty v krajinách, kde proces transformácie už prebehol a kde ešte len prebieha, pripravia scenáre a schémy pre rehabilitáciu krajiny a environmentálny dosah v rámci priebehu uzatvárania baní.

„Na základe dohody s Komisiou by sa prvé oficiálne stretnutie s expertmi malo uskutočniť počas októbra. Následne, v zmysle dohodnutých prác s expertmi, bude pokračovať dokončovanie akčného plánu. Draft akčného plánu bude počas jesene prezentovaný verejnosti prostredníctvom verejných híringov. Po medzirezortnom pripomienkovom konaní sa následne predloží na rokovanie vlády SR,“ načrtol.

Na zmenu treba roky

Pracovná skupina pre prípravu a implementáciu akčného plánu transformácie regiónu zasadala ku koncu augusta štyri razy, okrem toho sa konalo i niekoľko užších pracovných skupín za účelom vypracovania priorít a pilierov pre transformáciu.

Aktivisti: Výber projektov pre transformáciu uhoľných regiónov nie je transparentný

Aktivisti tvrdia, že do transformácie uhoľných regiónov na Slovensku, v Poľsku a Českej republike musia byť zapojení všetci zainteresovaní aktéri vrátane malých podnikateľov, miestnych komunít a občianskej spoločnosti.

Posledné takéto pracovné stretnutie sa uskutočnilo aj začiatkom septembra v Handlovej, kde zúčastnení prerokovali a odsúhlasili jednotlivé piliere akčného plánu. Následne sa pristúpi k vypracovaniu analytickej časti.

„Celý proces transformácie je štrukturálnou zmenou, ktorá bude trvať niekoľko rokov. Nie je to proces, ktorý by bolo možné urýchliť a ktorý by bol vyriešený v priebehu niekoľkých mesiacov, pričom napríklad len v Nemecku tento proces trvá už od 60. rokov 20. storočia,“ podotkol odbor ÚPII.

Projekty za miliardu eur

Pomôcť k transformácii hornej Nitry po útlme ťažby uhlia má 80 projektových zámerov vo výške viac ako jedna miliarda eur.

Získa elektráreň Nováky namiesto všeobecného hospodárskeho záujmu iný typ podpory? (+DOKUMENT)

Novela zákona o obnoviteľných zdrojoch môže paradoxne pomôcť nováckej uhoľnej elektrárni. Nárokovať by si mohla aj dotácie zo schémy, ktorú pripravuje ministerstvo životného prostredia, píše JURAJ MELICHÁR.

Tie predložili v uplynulom období samosprávy, podnikatelia i zástupcovia neziskového sektora na Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pod vedením Jaroslava Bašku (Smer-SD). Prvý draft akčného plánu založeného na ekonomickom, sociálnom a environmentálnom pilieri mal vzniknúť v septembri.

Dokument mala schvaľovať vláda SR pôvodne koncom tohto roka.

Termín, kedy sa začne s útlmom ťažby uhlia, známy nie je. Podpora výroby elektriny z domáceho uhlia v zmysle všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) zatiaľ platí do roku 2030, minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD) naposledy hovoril o skrátení termínu o päť až sedem rokov. Predstavitelia Hornonitrianskych baní Prievidza však deklarovali, že ťažba uhlia nie je naviazaná na VHZ a sú pripravení prispôsobiť ťažbu novým podmienkam.