Platforma, ktorá môže posilniť energetickú bezpečnosť EÚ

Na Malte (11. júl) sa stretli ministri energetiky z EÚ, severnej Afriky a východného Stredomoria, vysokí úradníci, zástupcovia priemyslu a zainteresované kľúčové strany v odvetví energetiky, aby si vymenili názory na to, ako na plyn naviazaný rozvoj v oblasti Stredomoria môže zvýšiť bezpečnosť dodávok v Európe, severnej Afrike a na Blízkom východe.

Diskusia prebieha v dobe, kedy majú na energetickú bezpečnosť vplyv širšie geopolitické súvislosti.

Krajiny Severnej Afriky a východného Stredomoria sa snažia rozvíjať domáce hospodárstvo a uspokojiť rastúci dopyt po energii.

Účastníci sa zhodli, že bezpečná, udržateľná a cenovo dostupná energia je prioritou pre všetkých. Je to kľúčový faktor pre podporu stability a prosperity v regióne.

Zdôraznili význam regionálnej spolupráce s cieľom posilniť bezpečnosť dodávok.

V EÚ, severnej Afrike a na Blízkom východe by sa mal uprednostňovať regionálny obchod, ktorý bude v súlade so záujmami tak producentov plynu ako aj spotrebiteľov.

Účastníci zdôraznili svoju ochotu ďalej posilňovať regionálnu spoluprácu v oblasti energetiky s podporou spoločných akcií. Podporiť by sa mali riešenia, ktoré poskytujú najlepšiu alternatívu s ohľadom na cieľ posilnenia trhu s energiou v regióne Stredozemného mora.

To prinesie skutočné obchodné príležitosti pre výrobcov zo severnej Afriky a krajín východného Stredomoria a spotrebiteľské krajiny zo širšej oblasti Stredomoria a EÚ.

V tomto kontexte bola vyzdvihnutá dôležitosť stabilného a predvídateľného politického, právneho a regulačného rámca, rovnako aj význam podpory vytvárania atraktívneho investičného prostredia pre miestnych investorov ako aj investorov z tretích krajín.

Platforma na posilnenie energetickej bezpečnosti EÚ

V záujme pokroku sa ministri dohodli na vytvorení "Euro-stredomorskej platformy pre plyn (Euro-Med)", ktorá by mala prepojiť tvorcov politiky, zástupcov priemyslu, regulačné orgány a ďalšie zainteresované strany.

Cieľom platformy bude najmä zblížiť politiky jednotlivých krajín, riešiť výrobné problémy, podporiť investície tretích krajín na výrobných trhoch, zlepšiť podmienky pri dovoze ropy a zemného plynu, vytvoriť potrebnú infraštruktúru spoločného záujmu, podporovať technologickú spoluprácu, skúmať cenové mechanizmy pri oceňovaní plynu, uľahčiť prístup na trh a spolupracovať pri podpore regionálnej energetickej bezpečnosti.

Platforma Euro-Med by mala prispieť k posilneniu energetickej bezpečnosti EÚ a k splneniu špecifických cieľov pre rok 2030 v oblasti infraštruktúrnych prepojení.

O ďalšom spracovaní prevádzkovej stránky platformy sa bude diskutovať v nasledujúcich mesiacoch. Cieľom je vytvoriť plnohodnotný návrh, ktorý má byť schválený v rámci konferencie: "Euro-Mediterranean Energy Partnership", ktorá sa bude konať v Ríme 19 novembra 2014.