Plynová kríza: Môže sa zopakovať

Vysoká závislosť na primárnych zdrojoch energie z Ruska, veľká energetická náročnosť slovenského priemyslu, boj proti klimatických zmenám, hospodárska kríza a skúsenosť s plynovou krízou z januára 2009 sú premennými, ktoré ovplyvňujú energetickú politiku na Slovensku, uviedol Ján Petrovič z Ministerstvo hospodárstva SR.

Januárová plynová kríza sa priamo dotkla 770 podnikov pôsobiacich na Slovensku. Celkový dôsledok odstávky plynu nemožno pre hospodársku krízu presne vyčísliť, no všeobecne sa hovorí o strate 2 mld. slovenských korún, doplnil Petrovič.

Slovensko prijalo po januári 2009 niekoľko opatrení, ktoré by mali zabrániť opakovaniu krízového stavu v plynárenstve:

  • zavedenie povinnosti mať zásoby plynu na pokrytie bežnej spotreby v príslušnom mesiaci po dobu minimálne 30 dní,
  • zmenil sa manažment zásobníkov plynu; doteraz využívaný dohodnutý prístup sa nahradil regulovaným prístupom,
  • vytvorenie podmienok pre reverzný tok plynu z Českej republiky v objeme 15 – 25 miliónov kubických metrov denne, ďalšie prepojenia sú v štádiu plánovania – prepojenie s Rakúskom (plán: prvá polovica r. 2010) a Maďarskom (plán: 2013),
  • v zásobníkoch plynu je v súčasnosti uskladnených 2,17 mld. kubických metrov plynu (v medziročnom porovnaní je to o 250 mil. kubických metrov viac),
  • najväčší operátor (Slovenský plynárenský priemysel) podpísal počas roka zmluvy o dodávkach s ďalšími spoločnosťami – E.ON Ruhrgas, GDF Suez a Verbundnetz Gas.

Hans-Gilbert Meyer, člen predstavenstva SPP, pripomenul, že januárová plynová kríza mala dôsledky výlučne pre priemyselnú výrobu, zásobovania domácností sa nedotkla. „Nik na Slovensku nemrzol, hoci kríza trvala 13 dní,“ uviedol Meyer. Čiastočne to umožnil i reverzných chod z Českej republiky; vôbec prvý vo vyše 40-ročnej histórii slovenského plynárenstva.

„Môže sa kríza opäť vrátiť? Musím jasne povedať: Áno, môže sa,“ uviedol Meyer. Doplnil, že SPP je pripravený lepšie a odkázal na vyššie spomenuté zmluvy s tromi zahraničnými dodávateľmi.

„Počas januárovej krízy sme sa príliš sústredili na Rusko a Ukrajinu,“ uviedol Christoph Braner, zástupca DG RELEX pre vonkajšiu energetickú bezpečnosť – Európska komisia. „Hlavná myšlienka, ako by sme mali pristúpiť k téme energetickej bezpečnosti, je mať čo najviac dodávateľov na trhu a čo najviac dodávateľských krajín,“ doplnil. V tomto smere uviedol, že princípom, ktorému je potrebné dôverovať, je systém slobodného energetického trhu.

Panelisti diskutovali na treťom ročníku konferencie „Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska“. Dvojdňové podujatie (23.-24. 11.) organizujú Výskumné centrum SFPA a Zastúpenie EK na Slovensku.