Plynovod Eastring v prevádzke už od roku 2018

Vláda na dnešnom zasadnutí prerokuje informačný materiál o projekte plynovodu Eastring, ktorý Ministerstvo hospodárstva SR označuje za riešenie „pre dosiahnutie strategického cieľa zachovať či dokonca zvýšiť objemy prepravovaného plynu cez slovenskú prepravnú sieť.“

Eastring bol pôvodne zamýšľaný ako „ekonomickejšia alternatíva k projektu South Stream,“ ktorý by výrazne obmedzil dodávky zemného plynu cez územie Ukrajiny.

Plynovod však na popularite získal potom, čo ruský štátny koncern Gazprom začal rokovať s tureckými partnermi o plánoch presmerovať objemy plynu určené pre South Stream do novovybudovaného plynovodu, ktorý by európskych zákazníkov zásoboval cez územie Turecka.

Podporu Ministerstva hospodárstva SR získal najmä po oznámení ruského energetického giganta o rozhodnutí nepokračovať po roku 2019 s dodávkou plynu do európskych krajín cez Ukrajinu.

„Realizácia projektu by do značnej miery prispela k zvýšeniu významu úlohy Slovenska ako križovatky pre plynárenské prepojenia a jeho schopnosť zaistiť prepravu plynu reverzným tokom celému regiónu,“ tvrdí ministerstvo v informačnom dokumente.

Okrem pozitív pre Slovensko vo forme prenosových poplatkov Eastring výrazne prispeje aj k diverzifikácii zdrojov a k zvýšeniu bezpečnosti dodávok krajín Balkánu, ktoré nemajú prístup k likvidným európskym plynovodným uzlom, ako sú rakúsky Baumgarten, či nemecký BCG a Gaspool.

Predpokladaný termín spustenia komerčnej prevádzky plynovodu Eastring je koniec roka 2018. Technická kapacita plynovodu smerujúceho z juhovýchodnej Európy na Slovensko by predstavovala v počiatočnej fáze projektu 20 miliárd kubických metrov (m3), v konečnej fáze až dvojnásobok.

 Jeho dĺžka v závislosti od konečného rozhodnutia o trasovaní dosiahne 744 až 1015 km. Odhadované investičné náklady pre prvú fázu projektu by sa mali pohybovať na úrovni 1,14 až 1,52 miliardy eur.

Na dobrej ceste

Projekt Eastring v maximálnej možnej miere využíva už existujúcu infraštruktúru. Prvé stretnutie predstaviteľov slovenského Eustreamu s potenciálnymi bulharskými a rumunskými partnermi sa uskutočnilo v decembri 2014. V januári boli založené pracovné skupiny zamerané na technické a finančné aspekty projektu.

Okrem partnerov Eustream viedlo rokovania aj so zástupcami Ministerstva hospodárstva a Ministerstva zahraničných vecí SR, ale aj s predstaviteľmi Európskej komisie a Európskeho parlamentu a národných regulačných úradov krajín V4.

V marci spoločnosť Transgaz, Bulgartransgaz a Eustream podpíšu Memorandum o porozumení, ktoré bude obsahovať základné parametre budúcej spolupráce na projekte.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR