Plytvanie energiou v smartfónoch a tabletoch je priveľké

Suma, ktorá sa stratí v dôsledku neefektívneho dizajnu produktov, by sa mala do konca desaťročia vyšplhať približne na 88 mld. eur. V roku 2013 táto suma predstavovala 53 mld. eur, uvádza sa v štúdii IEA pod názvom „More data, Less Energy“.

Štúdia varuje, že množstvo používaných elektronických zariadení môže do roku 2050 vzrásť zo súčasných zhruba 14 mld. až na 500 mld., výsledkom čoho znepokojivo narastie dopyt po energiách aj množstvo odpadu.

„Spotrebitelia plytvaním energiou strácajú peniaze, čo vedie k nákladnejším elektrárňam a budovaniu ďalšej distribučnej infraštruktúry, ktorú by sme inak nepotrebovali – nehovoriac o náraste emisií skleníkových plynov," povedala výkonná riaditeľka IEA Maria van der Hoeven.

„Takto to ale byť nemusí," dodala. „Ak zavedieme najlepšie dostupné technológie, môžeme minimalizovať náklady na uspokojenie dopytu, ktorý je živený rastom výhod a využitia prepojených zariadení."

Produkty, ako set-top boxy, modemy a tlačiarne často spotrebujú v pohotovostnom režime toľko energie ako v režime napájania. V roku 2013 tieto zariadenia dohromady spotrebovali 613 terawatt hodín elektrickej energie, čo je viac než v tomto roku spotrebovala celá Kanada.

Štúdie ukazujú, že v herných konzolách sa 80 % energie spotrebuje na udržanie pripojenia k sieti, pričom zavedením najlepších dostupných technológií by sa dalo z tohto čísla ukrojiť až 65%.

"Keď chýbajú trhové stimuly, ktoré by optimalizovali energetickú efektívnosť týchto zariadení, je potrebný politický zásah," tvrdí IEA, ktorá žiada o medzinárodnú iniciatívu na zvýšenie noriem.

Podľa popredného analytika agentúry IEA pre oblasť ekonomických informácií sa jedná o väčší problém ako v prípade energetickej náročnosti dátových centier, ktorej sa venuje viac pozornosti.

Štúdia „More data, Less Energy“ poukazuje na fakt, že za použitia účinnejších technológií a technických riešení, by mohol digitálny sektor vypustiť menej emisií C02, pričom „ušetrená“ časť by sa rovnala množstvu emisií CO2, ktoré vypustí 200 štandardných uhoľných elektrární s výkonom 500MW. Emisie oxidu uhličitého by sa znížili o 600 miliónov metrických ton.

V EÚ nadobudlo platnosť nové nariadenie Komisie, ktoré zaväzuje výrobcov, aby všetky nové počítače na európskom trhu spĺňali normy pre efektívny ekodizajn.

Nové pravidlá sa dotknú okolo 70 miliónov počítačov a počítačových serverov, ktoré sa ročne predajú na európskom trhu. Potenciál zlepšenia nákladovej efektívnosti v spotrebe elektrickej energie sa v roku 2020 odhaduje minimálne na 12,5 TWh, čo sa dá porovnať s ročným výkonom 2,5 milióna vozidiel.

EÚ v súčasnej dobe zvažuje revíziu svojich smerníc o ekodizajne a energetickom označovaní. Výsledkom by mali byť odporúčania nových opatrení. Podľa pozorovateľov by sa tak mohlo stať v novembri.

Ďalšie kroky:

November 2014: Komisia by mala zverejniť preskúmanie smerníc o ekodizajne a energetickom označovaní