Podarí sa dosiahnuť ciele v obnoviteľných zdrojoch?

Členské krajiny v tomto čase predkladajú Európskej komisii svoje prognózy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktoré majú predovšetkým odpovedať na otázku, či sa im podarí dosiahnuť národné ciele pre obdobie do roku 2020. Odhad predložilo zatiaľ 20 krajín.

Väčšine členských krajín sa ciele v oblasti OZE do roku 2020 podarí dosiahnuť, medzi nimi i Francúzsku a Česku.

Krajiny ako Švédsko, Dánsko, Nemecko, či Španielsko svoje ciele pravdepodobne prekročia. Preto chcú energiu vyprodukovanú na základe OZE predávať tým štátom, ktoré môžu mať s dosiahnutím cieľa problém, čím im de facto pomôžu. Takýchto krajín je však iba menšina, medzi nimi najmä Belgicko, ktoré „nevylučuje možnosť využitia mechanizmu spolupráce", a Holandsko.

Ciele v oblasti OZE by mohli pomôcť dosiahnuť napríklad nemecké pobrežné veterné parky. Veľký potenciál má v prípade odsúhlasenie i návrh Španielska a Francúzska na vytvorenie pan-stredomorskej siete solárnych elektrární.

Ďalšie krajiny volajú najmä po prepojeniach národných energetických sústav. Napríklad Španielsko a Portugalsko upozorňujú, že medzi Pyrenejským polostrovom a zvyškom Európy je veľmi málo energetických spojení. Írsko chce tiež viac prepojení s Britániou a kontinentálnou Európou, čo by mu umožnilo viac rozvíjať potenciál v oblasti veternej energetiky.

Predbežné závery

Experti upozorňujú, že odhady a prognózy, ktoré členské krajiny v tomto čase predkladajú Komisii, sú predovšetkým politickými dokumentmi. Čísla v nich sa budú pravdepodobne revidovať a spresňovať, pretože v júni budú musieť krajiny definovať konkrétne národné akčné plány, ktoré budú záväzné. V nich budú musieť detailne definovať svoje kroky smerom k dosiahnutiu cieľov v oblasti OZE do roku 2020.

Správa Komisie z minulého roka preukázala, že rozvoj OZE v EÚ je pomalý a rast miery ich využívania je neistý.

Najväčší optimisti sú Španieli

Jednou z najoptimistickejších krajín je Španielsko, ktoré je v súčasnosti predsedníckou krajinou EÚ. Madrid verí, že v roku 2020 sa budú OZE na celkovej energetickej skladbe krajiny podieľať 22,7 percentami (cieľ je 20 percent). Pokiaľ ide o elektrickú energiu, španielska vláda očakáva, že v roku 2020 jej bude až 42,3 percenta vyrábať z OZE, čo je o 2,3 percenta viac, než ako stanovuje cieľ.

Odhad Španielska je optimistický, no v praxi bude musieť znamenať, že podiel OZE na energetickom mixe sa zdvojnásobí (v súčasnosti dosahuje 10,5 percenta). Naviac, Španielsko je po Taliansku druhou krajinou, ktorú Komisia žaluje najčastejšie pre nespĺňanie podmienok, ktoré stanovuje Smernica o elektrickej energii z OZE z roku 2001.

Španielska vláda napriek tomu trvá na uskutočniteľnosti svojej prognózy. Veľký potenciál vidí najmä v energetických úsporách.

Mischa Bechberger (Španielska asociácia OZE) hovorí, že odhad vlády o prekročení cieľa energetické firmy „pozitívne prekvapil“. „Ale určite existuje niekoľko otázok, najmä o vývoji energetickej efektívnosti a pripojení do celoeurópskej elektrickej siete. V každom prípade, toto sú vo všeobecnosti hlavné predpoklady pre obnoviteľnú energetiku nielen len v Európe, ale zvlášť v Španielsku, ktoré má len minimálne kapacity pre prepojenie sa s európskou sieťou,“ dopĺňa.

Bechberger tiež upozorňuje, že energetickú efektívnosť možno interpretovať rôzne. Napríklad, pomalá hospodárska obnova by Španielsku umožnila, aby bola spotreba energií nižšia než v roku 2009. Po dekáde vysokého tempa rastu dopytu po elektrickej energii je otázne, či sa spotreba ustáli, dopĺňa analytik.

Štúdie o španielskej energetike hovoria, že krajina zatiaľ nerozvinula svoj potenciál v oblasti OZE. Tamojšie firmy tlačia týmto argumentom na vládu, aby zvyšovala národný cieľ, pripúšťa Bechberger. Na druhej strane mu však prekáža, že vláda neinformuje energetický priemysel o tom, ako vytvára akčný plán, ktorý sa bude predkladať do Bruselu najneskôr 30. júna 2010.

„Nevieme, aký scenár sa pripravuje, ale bude musieť vychádzať z niečoho viac, než len z niekoľkých predpokladov, ktoré sa nachádzajú v prognóze,“ uzatvára Bechberger.