Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku vzrástol o pol percentuálneho bodu

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Ciele pre obnoviteľné zdroje energie pre rok 2020 sa podľa najnovšej štatistiky darí plniť len 12 členským štátom. Na Slovensku v roku 2018 pochádzalo z obnoviteľných zdrojov necelých 12 percent energie, tento rok to má byť 14 percent.

Takmer 18 percent spotrebovanej energie v Európskej únii v roku 2018 pochádzalo z obnoviteľných zdrojov. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil Eurostat. V roku 2017 bol tento podiel 17,5 percenta, v roku 2004 (odkedy sa merajú tieto údaje) len 8,5 percenta.

Mimovládna organizácia Climate Action Network (CAN) Europe v tejto súvislosti upozornila, že tempo rastu podielu obnoviteľných zdrojov sa znižuje. „Členské štáty EÚ môžu a musia robiť viac, aby dosiahli ambiciózne energetické a klimatické ciele pre rok 2030,“ vyhlásila.

Cieľom Európskej únie je do roku 2020 dosiahnuť 20 percent výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Do roku 2030 by tento podiel stúpnuť na najmenej 32 percent.

Dva body do cieľa

Na Slovensku pochádzalo v roku 2018 z obnoviteľných zdrojov 12 percent energie, takmer o pol percentuálneho bodu viac ako rok predtým. Najvyšší podiel dosiahlo Slovensko v roku 2015, kedy z obnoviteľných zdrojov pochádzalo takmer 13 percent energie.

Podiel obnoviteľných zdrojov energie 2009 – 2019. [Eurostat]

Ako v rozhovore pre EURACTIV.sk argumentoval minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD), podiel energie z obnoviteľných zdrojov závisí od spotreby elektrickej energie v danom roku. „Keď sa darí priemyslu, je väčšia. Tým pádom sa znižuje podiel obnoviteľných zdrojov,“ konštatoval.

Minister však očakáva, že v najbližších rokoch podiel energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku stúpne. Rezort napríklad zaviedol možnosť inštalovať „lokálny zdroj“ do 500 kW s nižšou administratívnou záťažou a v najbližších týždňoch chce spustiť prvú aukciu na obnoviteľné zdroje.

Začiatkom roka 2019 sa tiež skončil takzvaný stop-stav, počas ktorého distribučné spoločnosti nepripájali do siete nové zdroje s kapacitou nad 10 kW. Tento stav trval od roku 2014 a spoločnosti ho oficiálne odôvodňovali nedostatočnou kapacitou siete. Neoficiálne sa však špekuluje o ich neochote znášať finančné bremeno doplatkov, ktoré sú im preplácané s oneskorením.

Skončil sa stop-stav, podľa slovenských fotovoltikov sa píše „história“

Zástancovia obnoviteľných energií privítali vypísanie kapacít v objeme 43 MW. Podľa schválenej Envirostratégie 2030 sa v budúcnosti na všetky bezemisné zdroje uplatnia kritériá udržateľnosti.

Slovensko má podľa stratégie Európa 2020 tento rok dosiahnuť 14-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov. V roku 2030 chce podľa národného energetického a klimatického plánu dosiahnuť podiel 19,2 percenta.

Najviac má Švédsko, najmenej Holandsko

Z 28 členských štátov Európskej únie v roku 2018 už 12 štátov dosiahlo podiel, ktorý sa rovná alebo je vyšší ako ich národné záväzné ciele do roku 2020. Ide o Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Litvu, Lotyšsko, Švédsko a Taliansko.

Ďalším štyrom krajinám (Maďarsku, Portugalsku, Rakúsku a Rumunsku) chýba k splneniu svojich národných cieľov na rok 2020 menej ako jeden percentuálny bod, deviatim členským krajinám, medzi ktorými je aj Slovensko, jeden až štyri percentuálne body. Tri krajiny – Holandsko, Francúzsko a Írsko – zostávajú pozadu o štyri a viac percentuálnych bodov.

Národné ciele pre rok 2030 vyplynú z národných klimatických a energetických plánoch, ktoré mali členské štáty predložiť Komisii do konca minulého roka. Podľa portálu EURACTIV.com ich zatiaľ neodovzdala viac než polovica členských štátov. Ich zoznam má Komisia zverejniť ešte tento mesiac.

V roku 2018 sa podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie zvýšil v 21 z 28 štátov Únie, v jednom členskom štáte zostal stabilný a v šiestich krajinách tento podiel klesol.

Zďaleka najvyšší podiel malo Švédsko, kde v roku 2018 viac ako polovica (54,6 %) vyrobenej energie pochádzala z obnoviteľných zdrojov. Nasledovali Fínsko (41,2 %), Lotyšsko (40,3 %), Dánsko (36,1 %) a Rakúsko (33,4 %).

Naopak, najnižší podiel obnoviteľných zdrojov bol zaznamenaný v Holandsku (7,4 %) a nízke podiely (menej ako 10 %) boli zaznamenané aj na Malte (8 %), v Luxembursku (9,1 %) a Belgicku (9,4 %).

Nárast podielu elektriny z vetra a slnka vyžaduje väčšiu flexibilitu siete

Lepšie prepojenie elektrickej siete a uskladnenie prebytočnej energie sú v centre plánov Európskej únie vybudovať odolnejší systém schopný zvládnuť rastúci podiel energie z obnoviteľných zdrojov.

Partner

 Aktuálne informácie