Podiel obnoviteľných zdrojov je Slovensko ochotné zvýšiť na maximálne 20 percent

Výroba energie z obnoviteľných zdrojov. [Zdroj: Pixabay]

Kapacity na výrobu energie z vetra by sa mali zvýšiť z 30 MW v roku 2021 na 500 MW v roku 2030. Výrobný potenciál energie zo slnka by sa mal takmer zdvojnásobiť.

Ministerstvo hospodárstva ešte neurčilo presnú výšku cieľa pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2030. Nová verzia energeticko-klimatického plánu hovorí o 19,2 alebo 20 percentách. Rozhodnúť sa má v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré trvá do 8. novembra.

Európska komisia Slovensku odporúčala cieľ 24 percent, v pôvodnom návrhu ministerstva sa zas hovorilo o 18 percentách. Konečnú verziu plánu má Slovensko Komisii predložiť do konca roka.

Náklady na zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov rezort odhaduje na 4,3 miliardy eur. V prípade 20-percentného cieľa by to bolo ešte o 700 miliónov viac, teda 5 miliárd.

Európska komisia kritizuje Slovensko za nízky cieľ pre obnoviteľné zdroje

Národné energetické a klimatické plány sú podľa európskej exekutívy nedostatočné v oblasti obnoviteľných zdrojov energie aj energetickej efektívnosti. Dosiahnutie klimatických cieľov si bude vyžadovať kolektívne zvýšenie úsilia.

Ministerstvo preferuje nižší cieľ

Potenciál zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov z 19,2 na 20 percent vidí ministerstvo iba v oblasti výroby tepla. To by podľa neho znamenalo vyššie využitie biomasy vrátane bioplynu, tepelných čerpadiel, solárnych panelov a geotermálnej energie.

To však považuje za problematické z hľadiska vysokej úrovne plynofikácie Slovenska. „Prechod na biomasu zo zemného plynu v rodinných domoch je problematický z hľadiska kvality ovzdušia, čo by mohlo ohroziť dodržanie legislatívy EÚ,“ varuje.

Ministerstvo je tiež presvedčené, že ambicióznejšie ciele pre podiel obnoviteľných zdrojov „významne znižujú flexibilitu členského štátu znižovať emisie CO2 v iných sektoroch efektívnym spôsobom“. Nešpecifikuje však, o ktoré sektory ide.

Rezort tiež považuje za „problematické až nemožné“ zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov nad rámec cieľa po tom, čo budú do prevádzky uvedené rozostavané bloky v jadrovej elektrárni Mochovce.

Kvalitu ovzdušia na Slovensku má zlepšiť výmena kotlov aj legislatívne zmeny

Kým ministerstvo pripomína, že kvalita ovzdušia sa zlepšuje, odborník nerozumie, prečo sa do nej neinvestuje viac.

Viac solárnej a veternej energie

V roku 2017 pochádzalo z obnoviteľných zdrojov len 11,5 percenta slovenskej spotreby energie, pričom tento podiel druhý rok po sebe klesol. Novšie údaje zatiaľ eurostat nezverejnil. Ministerstvo priznáva riziko, že nebude naplnený záväzný cieľ dosiahnuť do roku 2020 14-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Napriek tomu však z neho v analýze vychádza.

Ministerstvo tiež uvádza, že problematický môže byť aj rok 2022, ktorý predpokladá významné zvýšenie oproti predchádzajúcim rokom.

Aktuálny návrh energeticko-klimatického plánu predpokladá, že najviac budú rásť kapacity solárnych a veterných elektrární. Kapacita solárnych elektrární by sa mala do roku 2030 zvýšiť na 1 200 MW. Odhad pre rok 2021 je 680 MW. Kapacity na výrobu energie z vetra by sa mali zvýšiť z 30 MW v roku 2021 na 500 MW v roku 2030.

Mierne by sa mala zvýšiť aj kapacita vodných elektrární (z 1 627 MW v roku 2021 na 1 755 v roku 2030) a bioplynu (zo 130 MW v roku 2021 na 200 MW v roku 2030). Plán počíta aj so začatím využívania geotermálnej energie, avšak len s kapacitou 4 MW.

Povinné pripojenie a finančná podpora

Pri prechode na obnoviteľné zdroje energie považuje dokument za kľúčový sektor vykurovania a chladenia. Sústrediť sa chce najmä na centrálne zásobovanie teplom, pretože to považuje za najefektívnejšie. Od roku 2021 preto navrhuje pre tento sektor zaviesť záväzný cieľ povinného množstva obnoviteľných zdrojov energie v systéme.

Od toho istého roku sa tiež budú do centrálneho systému musieť povinne pripájať všetky nové alebo významne obnovené budovy, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. Poplatky za pripojenie však musia byť primerané a podmienky nesmú byť diskriminačné.

Návrh počíta aj s finančnou podporou výroby tepla z obnoviteľných zdrojov. Zabezpečiť ju chce napríklad z prostriedkov získaných z výnosov z dražieb emisných kvót alebo z eurofondov. Pokračovať má aj podpora nákupu zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov pre domácnosti.

Slovenské ministerstvá sa dohodli, koľko peňazí dajú na znižovanie emisií

Zo zákona schváleného parlamentom vyplýva, že Slovensko bude môcť do roku 2030 investovať do klímy 2,5 miliardy eur. Oproti dnešku sú prostriedky výrazne vyššie, nie však na úrovni odporúčanej európskou smernicou.