Podiel obnoviteľných zdrojov na slovenskej spotrebe energie klesol

Michal Bartko

Energetický štvorlístok Michala Bartka [TASR/Pavol Remiaš]

Slovensko zaznamenalo medzi rokmi 2015 a 2016 najväčší pokles v podiele obnoviteľných zdrojov v celej Európskej únii.

V štatistike za rok 2015 chýbalo Slovensku k dosiahnutiu národného cieľa v roku 2020 len jedno percento. V štatistike zverejnenej vo štvrtok 25. januára, ktorá pokrýva rok 2016, mu už chýbajú dve percentá.

Slovensko má v roku 2020 podľa európskej legislatívy dosiahnuť 14-percentný podiel obnoviteľných zdrojov na konečnej hrubej spotrebe energie. V roku 2016 mal tento podiel podľa najnovších údajov Eurostatu výšku 12 percent. V roku 2015 to bolo 12,9 percenta. Podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe tak klesol a Slovensko sa vzdialilo svojmu cieľu pre rok 2020.

Cieľ 2020 v obnoviteľných energiách: Slovensku chýba jedno percento

Od nášho národného cieľa 14 % nás delí už len 1,1 percentuálneho bodu.

Česko a Maďarsko ciele prekonali

Celá Európska únia čerpala v roku 2016 z obnoviteľných zdrojov 17 percent svojej energie, ukázal Eurostat. Cieľ, ktorý si určila pre rok 2020, je 20 percent.

Európsky štatistický úrad v tlačovej správe zdôraznil, že podiel sa od roku 2004, kedy ho začal merať, zdvojnásobil.

https://twitter.com/MAC_europa/status/956467151329726466

Dve vyšehradské krajiny už prekonali svoj národný cieľ (zhodne 13 percent) pre rok 2020: Česko so 14,9 percentami a Maďarsko so 14,2 percentami. Celkovo je takýchto štátov jedenásť vrátane Bulharska, Estónska, Chorvátska, Litvy a Rumunska.

Najvzdialenejšie sú od svojich národných cieľov Holandsko (8-percentný sklz), Francúzsko (7 percent), Írsko (6,5), Veľká Británia (5,7) a Luxembursko (5,6).

Slovensko zaznamenalo najväčší pokles

Slovensko nie je jedinou krajinou, kde podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie medzi rokmi 2015 a 2016 klesol. Ide však o najväčší pokles vyjadrený v percentuálnych bodoch.

Bojuje za obnoviteľné zdroje na Slovensku: Európska komisia nás sklamala

Neodrádza nás dostavba jadrovej elektrárne, ani neriešenie našich sťažností v Bruseli, hovorí VERONIKA GALEKOVÁ.

Podiely klesli aj v Česku (o 0,1 percentuálneho bodu), Grécku (0,2), Chorvátsku (0,7), Taliansku (0,1), na Cypre (0,1), v Lotyšsku (0,4), v Litve (0,2), Maďarsku (0,2), Poľsku (0,4), v Slovinsku (0,6), a vo Fínsku (0,5).

Lídrami v podiele obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie sú Fínsko (38,7 percenta), Lotyšsko (37,2), Rakúsko (33,5) a Dánsko (32,2).

Najnižšie podiely majú naopak Luxembursko (5,4), Malta a Holandsko (oboje 6 percent).

Viac ako polovica elektriny z obnoviteľných zdrojov? Výskum ukáže, ako na to

Francúzski a írski energetici vedú projekt, ktorý získal 20 miliónov eur z Horizontu 2020. Bude prebiehať v 15 krajinách.