Podľa organizátorov olympiády zvíťazila klíma

Zdroj: TASR / AP

Organizátori olympijských a paraolympijských hier v Londýne si ako jeden z cieľov stanovili, že budú najzelenšie a na základe ich skúsenosti sa pripraví plán udržateľnosti pre podobné podujatia aj do budúcna.

Olympijský park sa postavil v kedysi schátranej a priemyselne kontaminovanej oblasti východného Londýna, ktorá sa vďaka tomu zmenila na miesto s množstvom zelene. Športový komplex sa následne premenoval na Olympijský park kráľovnej Alžbety a od jari 2014 bude plne otvorený pre verejnosť.

Organizátori hier pravidelne informovali o pokroku pri znižovaní množstva odpadu a emisií a zlepšovaní energetickej účinnosti. Negatívne sa ale vnímalo zrušenie výstavby veternej turbíny, ktorá mal výrazne prispieť k dodávkam zelenej energie. Vynorili sa viaceré prekážky jej realizácie, ako obavy, že by rozptyľovala atlétov, z možného pádu ľadových úlomkov a poškodenie reputácie. (EurActiv, 10.08.2012)

Organizačný výbor (LOCOG) v stredu (12.12.) uviedol, že počas aktivít, ktoré priamo súviseli s organizáciou hier, ako je využívanie energie v mieste konania, dopravné služby či dodávky a použitie materiálov, vzniklo 311 000 ton emisií ekvivalentných CO2. Odhady zo začiatku roka predpokladali produkciu 434 000 ton CO2e.

Menej energie

Viac ako 30 000 ton CO2e oproti predpokladom sa podarilo ušetriť vďaka nižšej spotrebe energie, prostredníctvom dočasného prenájmu infraštruktúry a priestorov namiesto ich kúpy a tiež zredukovaním plochy priestorov.

Emisie z dopravy sa podarilo znížiť tým, že mnohí predstavitelia, médiá aj samotné tímy využívali existujúce verejné služby a štafeta s olympijskou pochodňou prebiehala len na území Spojeného kráľovstva, t.j. bez dlhých medzinárodných letov.

Celková uhlíková stopa olympiády – po započítaní stavebných prác, novej dopravnej infraštruktúry, konania rôznych podujatí a zúčastnených divákov, bola na úrovni 3,3 milióna ton CO2e. Odhady z roku 2009 počítali s 3,4 miliónmi ton CO2e.

Olympiádu v Londýne navštívilo viac ako 11 miliónov návštevníkov, 10 tisíc atlétov a vysokých predstaviteľov a ďalších 200 tisíc ľudí na nej pracovalo.

V porovnaní s predpokladmi vzniklo oveľa viac emisií z aktivít návštevníkov, a to 913 000 ton CO2e v porovnaní s odhadom 670 tisíc CO2e, čo ale organizačný výbor pripisuje obrovskej popularite a úspechu podujatia a vysokej účasti divákov, ktorí cestovali letecky z najvzdialenejších častí planéty.

(EurActiv/Reuters)