Podpora pre šetrenie energiou

Krátka správa

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD)upráci s Ministerstvom hospodárstva SR vytvorila možnosť čerpať úvery pre podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov na Slovensku.

Čerpať ich budú môcť súkromné spoločnosti aj bytové spoločenstvá, a to vo výške 20-200 000 eur. Z tejto sumy môže byť 7,5-20% poskytnutých vo forme nenávratného grantu. Ten bude poskytovať Medzinárodný fond pre podporu odstavenia atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

V rámci projektu poskytne EBRD úver 60 miliónov eur komerčným bankám, ktoré sa doň budú chcieť zapojiť. Tie ich budú distribuovať žiadateľom, pričom financované spoločnosti budú musieť vyhovovať národným pravidlám týkajúcim sa životného prostredia a bezpečnosti.