Poľsko a Rakúsko obchádzajú európsku energetickú legislatívu

Súdny dvor EÚ, Ilustračné foto: ECJ

Európsky súdny dvor minulý týždeň rozhodol, že Rakúsko cielene obchádzalo európsku legislatívu na podporu obnoviteľných zdrojov energie, aby ochránilo svoj energeticky náročný priemysel.

Nový rakúsky zákon o zelenej elektrine, ktorý zatiaľ nenadobudol platnosť, by umožnil energeticky náročnému priemyslu, ako je napríklad oceliarska skupina Voestalpine, vyhnúť sa plateniu zvýšených nákladov na energie. Rakúsky zákonodarcovia totiž stanovili maximálnu možnú sumu, ktorú priemysel musí zaplatiť za zelenú energiu na 0,5 percenta ich čistého zisku z predchádzajúceho roka.

V snahe dosiahnuť 34 percentný podiel obnoviteľných zdrojov energie v národnom energetickom mixe, Rakúsko cenovo zvýhodňuje producentov  tzv. zelenej elektrickej energie, ktorá je o mnoho vyššia ako trhová cena.

Európsky súdny dvor však konštatoval, že výnimka pre energeticky náročný priemysel predstavuje protiprávnu štátnu pomoc, ktorá ovplyvňuje vnútorný trh EÚ a narušuje hospodársku súťaž.

O podporu svojím priemyselným  podnikom sa pokúšali viaceré členské štáty EÚ. Súdny dvor zelenú podpornú schému odobril tento rok napríklad Nemecku.

Problémy má aj Poľsko

Generálny advokát Európskeho súdneho dvora Melchior Wathelet vo štvrtok vydal aj právny názor, ktorý navrhuje udeliť vysokú pokutu Poľsku, ktorému sa nepodarilo úplne transponovať európsku smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie. Poľsko zároveň Komisiu neinformovalo o tom, aké nápravné opatrenia plánuje prijať.

Je pravdepodobné, že Európsky súdny dvor, ako vo väčšine prípadov, odporúčania generálneho advokáta príjme. Európska komisia sa snaží dosiahnuť pokutu až vo výške 61 380 eur denne. Rozhodnutie by malo padnúť už o niekoľko mesiacov.

Poľsko je jednou z krajín EÚ, ktoré sú takmer úplne závislé od využívania fosílnych palív na výrobu elektriny. Výhrady mali aj voči novému klimaticko-energetickému balíčku 2030, ktorý napokon podporili pod podmienkou, že bude obsahovať kompenzačný mechanizmus pre postkomunistické krajiny.

Reuters