Poľsko lobuje proti regulácii bridlicového plynu v EÚ

Varšava pred prebratím predsedníctva v Rade EÚ lobovala za to, aby sa bridlicový plyn stal „spoločným európskym projektom“. Zdá sa však, že v tejto otázke zmenila názor.

Na Stálom zastúpení Poľska v Bruseli boli tento týždeň predstavené výsledky štúdie, ktorá reguláciu ťažby bridlicového plynu na úrovni EÚ odmieta. Dokument s názvom „Chodník k prosperite alebo cesta do ruín? Bridlicový plyn pod politickým drobnohľadom“ spracoval Poľský inštitút pre medzinárodné otázky.

Krajina, pre ktorú by mohol byť bridlicový plyn cestou k energetickej nezávislosti, sa zrejme obáva, aby pri príprave európskeho právneho rámca neprevládli hlasy tých, ktorí používané metódy ťažby považujú za nebezpečné.

Hydraulické štiepenie napríklad z dôvodu dopadov na životné prostredie v júni zakázali vo Francúzsku. Pri ťažbe sa bridlicové podložie štiepi za pomoci zmesi piesku, vody a toxických chemikálií. Vedci z univerzity Cornell navyše tvrdia, že bridlicový plyn zanecháva uhlíkovú stopu o 20 – 100 % väčšiu ako uhlie.

Európska únia zatiaľ túto ťažbu legislatívne nijak neupravuje.

Autori štúdie priznali, že Poliaci sú silno nadšení z možností, ktoré ponúka bridlicový plyn. Jeho rozvoj však údajne nepresadzujú kvôli očakávanému „prílevu petrodolárov“, ale z dôvodu zaistenia energetickej bezpečnosti.

K eufórii prispievajú aj optimistické očakávania o rozsahu zásob bridlicového plynu na poľskom území. Za posledných pár rokov vydala vláda viac ako stovku koncesií na prieskum ložísk.

Polarizovaná debata

Bridlicový plyn má v Európe mnohých nadšených zástancov, ale aj pevných odporcov. Štúdia túto polarizáciu pripúšťa. Podľa autorov pramení z nedostatku spoľahlivých údajov o nákladoch súvisiacich s ťažbou nekonvenčného plynu, čo odporcovia využívajú ako dostatočný dôvod k zastaveniu aktivít.

Inštitúcie EÚ sa ťažbou bridlicového plynu začali zaoberať len minulý rok. Ich reakcia bola podľa autorov štúdie dvojaká: ponechať rozhodnutie a právnu úpravu rizík súvisiacich s prieskumom ložísk na členských krajinách alebo prijať spoločný právny rámec EÚ.

„Čo sa zdá byť očividné na úrovni EÚ, je oveľa menej samozrejmým na úrovni jednotlivého členského štátu,“ píše sa v dokumente. V krajinách strednej Európy môže podľa autorov bridlicový plyn z lokálnej i regionálnej perspektívy „zmeniť pravidlá hry“.

Autori poukázali aj na verejnú diskusiu v členských krajinách. „Vzhľadom na komplexnosť a šírku tejto debaty, sa zdá byť neuskutočniteľné uvažovať o zavedení všeobecného právneho alebo regulačného rámca v rámci EÚ,“ dodali.