Poľsko recykluje ideu európskej energetickej únie

zdroj: TASR

„Bez ohľadu na to, ako sa vyvinie patová situácia pri Ukrajine, jedna lekcia je jasná: nadmerná závislosť na ruskej energii Európu oslabuje,“ uviedol poľský premiér Donald Tusk vo svojom príspevku pre Financial Times.

Silu by mala opätovne získať vďaka vytvoreniu energetickej únie, ktorá zaistí bezpečnosť dodávok plynu.

Rusko zabezpečuje pre EÚ asi tretinu ropy a plynu, avšak vývoj na Ukrajine vedie k intenzívnym debatám vnútri EÚ o nevyhnutných zmenách v európskej energetickej politike. Väčšina členských krajín sa vzhľadom na možné hospodárske škody  bráni zavedeniu ekonomických sankcií. Na postupne rozširovaný sankčný zoznam EÚ sa zatiaľ nedostali ani ľudia, ktorí ovládajú kľúčovej odvetvie ruskej ekonomiky – energetiku.

EP chce tvrdšie opatrenia, EK varuje

Europoslanci pritom minulý týždeň (17.4.) prijali uznesenie, v ktorom žiadajú, aby EÚ okamžite zaviedla hospodárske sankcie voči Ruskej federácii a prijala tvrdšie opatrenia proti ruským podnikom a ich dcérskym spoločnostiam, najmä v odvetví energetiky, ako aj proti ruským investíciám a aktívam v EÚ.

Eurokomisár pre energetiku Günther Oettinger v rozhovore pre nemecký nedeľník Welt am Sonntag pripustil, že existuje riziko zastavenia dodávok plynu z Ruska na Ukrajinu, ktorá je pre Európu kľúčovou tranzitnou krajinou.

Podľa Oettingera by však plynárenský sektor nemal byť tým, ktorý by sa prioritne použil v rámci prípadných ekonomických sankcií, či už zo strany Európskej únie alebo Ruska.

Oettinger uviedol, že je „proti obmedzeniu, či dokonca prerušeniu vzťahov s Ruskom v plynárenskej oblasti v najbližších rokoch“, ale zároveň „je nevyhnutné, aby EÚ pokračovala v stratégii diverzifikácie dodávok.

Predseda EK minulý týždeň v reakcii na list Vladimira Putina predstaviteľom 18 krajín Únie varoval, že Rusko môže stratiť dôveryhodnosť Európy ako bezpečného dodávateľa plynu, čo by vo svetle vývoja na medzinárodnom trhu s plynom nebolo v záujme Ruska. José Manuel Barroso tiež pripomenul, že vzhľadom na kontrakty medzi európskymi firmami a Gazpromom, leží zodpovednosť za dodanie požadovaného objemu plynu na pleciach ruskej firmy.

Rodinné nákupy uránu i plynu

Poľský premiér Tusk tvrdí, že nevýhodné tesné zovretie Európy zo strany Ruska sa má jednoducho napraviť  tým, že Európa bude „konfrontovať monopolistickú pozíciu Ruska jediným  európskym orgánom, ktorý jej bude nakupovať plyn“.

Poukazuje pri tom na schopnosť EÚ prijať jednotnú pozíciu pri vytváraní bankovej únie či na spoločný nákup uránu pre atómové elektrárne prostredníctvom Zásobovacej agentúry Euratomu.

Tá vznikla na základe rozhodnutia Rady z roku 2008 s cieľom zaistiť všetkým užívateľom v EÚ pravidelný a spravodlivý prístup k rudám a jadrovému palivu. Plní napríklad funkciu dozoru na trhom, zodpovedá za riadenie ponuky a dopytu po rude a jadrových materiáloch, a preto disponuje opčným právom na tieto  zdroje na území členských krajín a výlučným právom uzatvárať zmluvy o ich dodávkach pochádzajúcich z členských krajín aj štátom mimo EÚ.

Prístup k ruskému plynu by mal byť podľa Tuska rovnaký.

Poľská špirála návratov

„Navrhujem preto energetickú úniu. Európsky projekt sa tým vráti ku svojim koreňom,“ napísal Tusk s odkazom na Európske združenie uhlia a ocele.

K obdobnému návratu vyzval koncom roka 2009 aj vtedajší predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek. V spoločnej deklarácii s Jacquesom Delorsom, predsedom Európskej komisie v rokoch 1985 – 1995, apeloval na vznik Európskeho energetického spoločenstva, ktorým mala Únia čeliť výzve hospodárskej, energetickej i klimatickej krízy.

V deklarácii uviedli, že EÚ musí predstaviť jedinú styčnú plochu vo vzťahoch s externými partnermi (producentmi i tranzitnými štátmi), musí byť schopná zdieľať svoje dodávateľské kapacity a v prípade potreby koordinovať nákupy. „Dlhodobo, ak budeme čeliť veľkej energetickej kríze, musia byť dostupné spoločné strategické rezervy a riadiť sa naprieč kontinentom v duchu solidarity,“ dodali.

Tuskov plán

Po uskutočnení spomínaného prvého kroku by sa mal podľa Tuska postupne rozbíjať monopol Ruska v plyne a zaviesť voľná súťaž na trhu, a to prostredníctvom niekoľkých krokoch.

Bilaterálne energetické kontrakty s Ruskom sa majú odtajniť a zbaviť klauzúl, ktoré narúšajú hospodársku súťaž. Nové zmluvy majú byť uzavreté podľa spoločného vzoru, pričom hlavnú rolu pri ich uzatváraní má hrať Európska komisia.

V prípade prerušenia dodávok majú fungovať mechanizmy solidarity založené na dostatočných kapacitách zásobníkoch a prepojeniach. Pri financovaní budovania adekvátnej infraštruktúry má pomôcť EÚ, a to až do výšky 75 % hodnoty takýchto projektov.

Zatiaľ čo Buzek a Delors podčiarkli, že energetický mix sa má viac diverzifikovať vďaka obnoviteľným energiám a investíciám do vývoja nových zelených technológií, Tusk zdôrazňuje potrebu plne využiť dostupné fosílne palivá vrátane uhlia a bridlicového plynu.

Napokon je podľa poľského premiéra potrebné posilniť spoluprácu s novo vznikjúcimi globálnymi hráčmi na trhu s plynom mimo Európy, napríklad s USA a Austráliou, odkiaľ by sa mohol plyn dodávať v skvapalnenej forme.

Ďalšie kroky

  • jún 2014: lídri EÚ chcú na summite prebrať návrh tzv. cestovnej mapy pre zníženie závislosti Únie od externých dodávok plynu, v rámci ktorej má Európska komisia predložiť riešenia v krátkodobom aj dlhodobom horizonte