Poslanci schválili emisný zákon

Autor: renjith krishnan, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Národná rada SR v stredu (28.11.) schválila nový spôsob prerozdeľovania emisných povoleniek. Od januára 2013 budú niektoré podniky, najmä v oblasti výroby elektrickej energie, emisné povolenky v plnej miere nakupovať, výrobné podniky časť dostanú a časť kúpia.

Zákon schválili v skrátenom legislatívnom konaní, za hlasovalo 82 poslancov.

Minister životného prostredia Peter Žiga odhadol, že dražba emisných povoleniek by na budúci rok mohla priniesť okolo 105 miliónov eur.

„Samozrejme, nevieme, či cena na trhu sa bude zvyšovať alebo znižovať, pretože sú ambície EK stiahnuť určité množstvo emisných kvót z trhu, aby sa zvýšila cena a ešte viac sa tým motivovali firmy a podnikateľské subjekty, aby investovali do nových technológií a znižovali objem úniku emisií do ovzdušia,“ poznamenal šéf envirorezortu.

Slovensko má pre podniky na rok 2013 pridelených 32,2 milióna ton emisií, asi polovicu by si podniky mali nakúpiť. V rámci doterajších obchodovacích období európskej schémy ETS dostával podnikateľský sektor kvóty zadarmo.

Krájanie koláča

Na presnom použití získaných peňazí sa majú každý rok dohodnúť rezorty životného prostredia a financií, avšak približné podiely na jednotlivé účely sa už načrtli.

„Päťdesiat percent z výnosu z predaja emisných kvót sa použije na financovanie veľkých infraštrukturálnych projektov, ktoré budú v hodnote nad 200-tisíc eur,“ spresnil Žiga. Na takéto projekty je potrebná notifikácia schémy štátnej pomoci zo strany Európskej komisie.

Z týchto peňazí sa budú poskytovať pôžičky alebo nenávratné granty na zakúpenie alebo obnovu technológií a zariadení, ktoré budú produkovať menej oxidu uhličitého. Minister odhadol, že to bude v druhej polovici 2013.

Desať percent sa použije na financovanie štátnej pomoci prevádzkam, v ktorých hrozí únik uhlíka. Podľa Žigu sa táto kompenzácia týka 5 – 6 podnikov na Slovensku, ktoré by v dôsledku zvýšených nákladov súvisiacich s emisným obchodovaním mohli z krajiny odísť mimo EÚ.

Dvadsať percent má putovať na zmierňovanie negatívnych dopadov klímy, napr. protipovodňové opatrenia. Zvyšná pätina zase pôjde na financovanie „de minimis“ projektov, ako je napr. projekty zatepľovania budov či iné úspory energie.

Poslanci tiež schválili pozmeňujúci návrh, podľa ktorého prevádzky, ktoré pre zmenu vnútorných podmienok (napr. zúženie výroby), ktoré musia povinne hlásiť, nebudú potrebovať bezodplatne pridelené množstvo emisných kvót, budú povinné ich do konca príslušného kalendárneho roku vrátiť. Ak to neurobia, dostanú pokutu 100 eur za každú neoprávnene pridelenú kvótu.

Ne-spokojnosť

Po schválení návrhu zákona vládou začiatkom novembra minister financií Peter Kažimír uviedol: „Ja som spokojný s výsledkom, je to kompromis.“

Kľúčové podľa neho je, že každý rok bude MF spolurozhodovať o balíku peňazí, ktorý na dané schémy pôjde.

Environmentálne organizácie ale s výsledkom nie sú spokojné. Už od septembra naliehali na vládu, aby výnosy z aukcií použili na environmentálne a klimatické projekty a tvorbu zelených pracovných miest.

„Zákon i napriek tomu, že obsahuje návrh distribúcie výnosov, umožňuje ministrovi financií a ministrovi životného prostredia dohodnúť sa každý rok v septembri, že väčšina alebo všetky výnosy skončia na krytí deficitu štátneho rozpočtu,“ uviedol v reakcii na nový zákon Pavol Široký, koordinátor klimatickej kampane Greenpeace. „Zákon takisto počíta s ďalšou podporou znečisťovateľov, teda firiem, ktoré sami tieto poplatky budú platiť. Dôjde tak k predlžovaniu agónie fosílneho priemyslu, ktorý nie je schopný nájsť investície na nízko uhlíkové technológie.“

„Nevidíme jediný logický dôvod na to, aby dostávali ďalšiu podporu zo štátneho rozpočtu aj z toho dôvodu, že si za všetky svoje emisie nebudú platiť. Väčšinu dostanú zadarmo a zvyšné si môžu vykryť prenesením nadalokácií z predchádzajúceho obdobia,“ dodal Široký.

Greenpeace navrhoval, aby aspoň 50 % z výnosov smerovalo do programu podpory úspor energie a obnoviteľných zdrojov v domácnostiach a vo verejných budovách. Argumentovali, že tým vzniknú pracovné miesta pre viac ako 10 000 ľudí, domácnosti ušetria ročne stovky eur za energie, krajina zníži závislosť na dovoze energetických zdrojov zo zahraničia a tiež emisie CO2 o 3 – 5 % do roku 2020.