Poslanci schválili nové energetické pravidlá pre budovy a spotrebiče

Zdroj: Európsky parlament

Členovia Výboru EP pre priemysel dali zelenú opatreniam, ktoré dopĺňajú už existujúcu klimatickú a energetickú legislatívu. Ide o návrhy v oblasti energetickej efektívnosti budov a doplnenie systému zaraďovania domácich spotrebičov do energetických kategórií.

Hlavným cieľom schválených návrhov je prispieť k dosiahnutiu cieľa znížiť energetickú spotrebu v EÚ o 20 percent do roku 2020 a z toho vyplývajúce zníženie tvorby emisií CO2.

Energetická efektívnosť budov

Nové budovy by mali mať v budúcnosti takmer nulovú spotrebu energií, klimatizačné a vykurovacie jednotky sa budú pravidelne podrobovať prehliadkam. Energetická sebestačnosť stavebných diel by sa mala zabezpečiť inštaláciou obnoviteľných zdrojov energií a tzv. „inteligentných meračov“ spotreby. Tradičné technológie pre vykurovanie, ohrev vody alebo chladenie by mali nahradiť novšie a efektívnejšie systémy, napríklad tepelné čerpadlá.

Štandardnými nástrojmi pre zníženie energetickej spotreby budov by mali byť i nové technológie v oblasti zatepľovania stien a špeciálne okenné sklá, ktoré dokážu odrážať, resp. izolovať teplo.

Úprava kategorizácie domácich spotrebičov

Mať pod kontrolou účty za energie v domácnosti by mali pomôcť nové kategórie v energetickom označovaní domácich spotrebičov. K súčasnej škále A – G návrh pridáva kategórie od A+ po A+++. Na druhej strane však pripúšťa maximálne 7 úrovní v rámci jednej stupnice. Znamená to, že ak je najvyšším stupňom napríklad A+++, najnižším môže byť D.

Kategórie A+, A++ a A+++ používajú výrobcovia už dnes, no označovanie má iba marketingový význam. Takéto označenia zatiaľ nie sú oficiálnymi kategóriami v európskom systéme.

Akákoľvek reklama na chladničky, práčky alebo kuchynské rúry bude musieť v budúcnosti niesť aj informáciu o energetickej kategórii daného výrobku.

Široká podpora

Návrh o energetickej efektívnosti budov získal vo výbore 52 súhlasných hlasov, návrh o zmenách v energetickom označovaní domácich spotrebičov jednomyseľnú podporu. Oba návrhy už na konci minulého roka schválila Rada.

Plénum EP by o nich malo hlasovať v máji. Predpokladá sa však, že pôjde o formálne hlasovanie, nakoľko má návrh širokú podporu a sporné otázky sa už vyriešili v rámci predošlých vyjednávaniach.

Ak bude legislatívny proces postupovať podľa plánu, nové pravidlá pre budovy by sa mali začať uplatňovať od polovice roka 2012, nové pravidlá pre kategorizáciu domácich spotrebičov už v polovici budúceho roka.