Potočnik: Kľúčovými aktérmi pri budovaní zelených miest sú ľudia

„Na vytvorenie inkluzívnej udržateľnej urbánnej politiky, potrebujeme, aby každý hral svoju aktívnu rolu – občania, firmy i partneri z akadémie. Sú to ľudia žijúci a pracujúci v našich mestách, ktorí sú kľúčovými aktérmi v ich ozelenení – tým, že sa rozhodnú používať verejnú dopravu, recyklovať, separovať a redukovať odpad, ochranou vodných zdrojov a nákupom zelených produktov,“ uviedol eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik pri príležitosti vyhlásenia víťaza ďalšieho ročníka Európskeho zeleného hlavného mesta.

Tento titul pre rok 2015 získal anglický Bristol, a to najmä vďaka investovaniu do dopravy a energetiky a svojmu záväzku pôsobiť ako vzor pre budovanie zelenej ekonomiky v Európe aj za jej hranicami.

Mesto vyčlenilo 500 miliónov eur na zlepšenie dopravného systému do roku 2015. Ďalších takmer 300 miliónov eur vyčlenilo na podporu energetickej efektívnosti a rozvoja obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020. Ako uviedla Európska komisia, v meste došlo k značnému zlepšeniu kvality ovzdušia. Magistrát chce tiež do roku 2020 zdvojnásobiť počet cyklistov v meste oproti údajom za rok 2010.

Výberová komisia ocenila aj komunikačnú stratégiu mesta, kedy najmä prostredníctvom sociálnych médií vo veľkom zapojili občanov do zlepšenia kvality života v meste.

Hospodársky rozvoj je top prioritou

Dosiaľ sa žiadnemu mestu z nových členských krajín tento titul nepodarilo získať, hoci slovinská Ľubľana sa dostala medzi finalistov pre rok 2015.

„Úprimne verím v silu inovatívnych zelených miest, ktoré môžu byť na čele agendy členských štátov a Európskej únie,“ podotkla prvá viceprezidentka Výboru regiónov Mercedes Bresso.

„V súčasnej ekonomickej klíme sa všetci sústreďujeme na tvorbu pracovných miest a zlepšovanie hospodárstva Európy. To je naša top priorita. Neznamená to však, že to musíme robiť na úkor životného prostredia,“ zdôraznil komisár Potočnik.

„Vďaka environmentálnym záväzkom a udržateľným postupom sa podnikom otvárajú príležitosti pre rast. Ekologizácia našich výrobných procesov, inovácií a vzorcov spotreby a zvýšenie ich zdrojovej efektívnosti bez pochýb povedie k úsporám nákladov a vzniku nových trhov,“ dodal.

Budúci týždeň sa po celej Európe organizuje Týždeň udržateľnej energie (EUSEW 2013), ktorý sa tento rok sústredí na financovanie a investičné príležitosti v oblasti udržateľnej energie.

„Reflektuje to fakt, že chceme, aby udržateľná energia bola hlavnou oblasťou pre náš rozpočet v nasledujúcich rokoch. Tiež to poukazuje na príležitosti pre súkromných investorov v tomto sektore,“ uviedol komisár pre energetiku Günther Oettinger.

Zoznam oficiálnych podujatí EUSEW 2013 na Slovensku nájdete tu.