Pre dostavbu Temelína môže ČR skončiť na Súdnom dvore

Spravodajcovi Českého rozhlasu sa podarilo získať dokumenty, ktoré naznačujú riziko žaloby voči Českej republike týkajúcej sa tendra na dostavbu jadrovej elektrárne Temelín. Praha odmieta Komisii poskytnúť informácie o tom, na základe akých kritérií bola v októbri minulého roku zo zákazky na dostavbu Temelína vylúčená francúzska firma Areva.

Spoločnosť ČEZ vtedy uviedla, že francúzska ponuka nenaplnila zákonné požiadavky na výstavbu dvoch blokov a nesplnila ani ďalšie definované vylučovacie kritériá, ďalšie detaily ale firma neprezradila.

Dostavba dvoch blokov Temelína je najväčším tendrom v dejinách Českej republiky. Jeho hodnota sa odhadla na takmer 200 – 300 miliárd českých korún a ukončenie projektu do roku 2025. Akékoľvek časové sklzy, prípadne navyšovanie rozpočtu, ku ktorému došlo pri všetkých aktuálnych výstavbách jadrových blokov v Európe, by mohlo dokončenie projektu oddialiť a predražiť.

V septembri Areva podala sťažnosť na Krajský súd v Brne, ktorý požiadala o zastavenie tendru alebo vydanie zákazu podpísať kontrakt s víťazom. V októbri súd vydal predbežné opatrenie, ktorým ČEZ-u zablokoval uzavretie zmluvy s víťazom tendru.

V rámci tendra momentálne pokračujú rokovania so zvyšnými dvoma uchádzačmi – česko-ruským konzorciom MIR.1200 a americko-japonskou firmou Westinghouse. ČEZ zároveň rokuje s vládou o garanciách pre minimálne ceny elektriny produkovanej v nových blokoch, ktoré by investorovi mali zaistiť návratnosť vynaložených nákladov.

(Ne)lojálna spolupráca

Francúzska spoločnosť si na ČR po svojom vylúčení zo zákazky sťažovala aj Európskej komisii, ktorá v rámci EÚ dohliada na uplatňovanie férových pravidiel hospodárskej súťaže.

Komisia Prahe oznámila, že pre to, aby mohla o sťažnosti Areva rozhodnúť, potrebuje poznať kritériá, podľa ktorých ČR Francúzov z tendra vylúčila. Česká republika tieto dokumenty odmieta poskytnúť s tým, že sťažnosť Areva v súčasnosti prerokúva český Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS). Praha zároveň tvrdí, že EK nemá na rozhodovanie o celej veci právo, kým ju neprerokuje ÚOHS, prípadne české súdy.

Komisia takýto názor jednoznačne odmieta a tvrdí, že v desiatkach iných prípadov v mnohých krajinách Európskej únie vykonáva vlastné posúdenie prípadu aj v čase, keď o ňom ešte rozhodujú národné orgány. Česku preto pohrozila súdnym konaním o porušení povinnosti lojálnej spolupráce, ktoré môže vyústiť až do žaloby na Súdnom dvore EÚ.

Komisia od českej vlády žiada, aby do konca novembra svoj postoj prehodnotila. Následne EK do polovice decembra rozhodne o svojom ďalšom postupe v tejto záležitosti.

(EurActiv/TASR)