Prečo Rusko obmedzuje dodávky ropy do Čiech?

Vysoký český predstaviteľ, citovaný v stredu (30. júl) denníkom International Herald Tribune, povedal, že Rusko ešte viac obmedzilo dodávky ropy do Českej republiky, takže sa v júli dostali na 50%. O 40% boli znížené ešte začiatkom júna, čo podľa IHT spochybňuje spoľahlivosť Ruska ako dodávateľa energie.

Ruský štátny monopol Transneft uvádza ako dôvod nedostatok dostupnej nespracovanej ropy. „Nemá to vzťah s politikou. Je to čisto komerčné“, povedal zástupca riaditeľa firmy Michail Barkov pre tlačovú agentúru Interfax. Situáciu podľa neho spôsobilo rozhodnutie dvoch ruských spoločností spracovávať viac ropy doma a nevyvážať ju v surovom stave, výpadok čoskoro nahradí iná ruská firma.

Českým predstaviteľom však vysvetlenie podľa IHT nestačí. „Fakt, že nám nepovedia skutočný dôvod prerušenia a že v mesiaci august máme očakávať ďalšie zníženie dodávok o viac ako 50% poukazuje na nedostatočnú transparentnosť fungovania systému“, povedal český veľvyslanec Václav Bartuška.

V tlači sa objavujú hlasy, ktoré spájajú prípad so súhlasom českej vlády so stavbou amerického radaru v Brdech.

Moskvu obviňuje aj americký think tank špecializovaný na bezpečnostnú situáciu v Eurázii. „Takýto nedostatok transparentnosti je prinajmenšom tak signifikantný, ako zníženie dodávok ako také. Nechať krajinu hádať skutočné dôvody je kľúčovým prvkom manipulácie energetických dodávok Moskvou pre zastrašovanie, pomstu a preberanie aktív.“

Česká republika dokáže kompenzovať výpadok dodávok vďaka ropovodu vybudovanému v 90. rokoch, ktorý ju cez Nemecko napája na infraštruktúru v západnej Európe.

Prípad je však podľa komentátorov ďalšou ukážkou európskej závislosti na ruskej energii – EÚ z Ruska dováža 25% spotreby ropy a plynu.