Pri renováciách budov pomôžu eurofondy

Podľa komisára pre energetiku Günthera Oettingera by sa mal nasledujúci viacročný finančný rámec EÚ vo väčšej miere zameriavať práve na túto oblasť. Vyhlásil to na poslednom zasadnutí ministrov pre energetiku minulý piatok.

Plénum Európskeho parlamentu by malo o smernici hlasovať v septembri. Ak smernicu príjme, štáty ju budú musieť implementovať do jari 2014.

Oettinger upozornil, že po jej prijatí už nebude možné vyhnúť sa jej požiadavkám.

„Ide o záväznú legislatívu,“ povedal. „Členovia EÚ sa musia rozhodnúť, čo je našou prioritou. A prioritou je investovať do energetických úspor v už existujúcich budovách,“ dodal.

Neuspokojivý bonus

Smernica okrem iného požaduje, aby sa každý rok zrenovovali 3 % verejných budov (podľa podlahovej plochy), ktoré využívajú centrálne národné vlády. Ďalším obmedzením tohto opatrenia je, že sa týka len budov, ktorých rozloha presahuje 250 metrov štvorcových.

V porovnaní s pôvodným návrhom Komisie došlo k výraznej redukcii ambícií tohto ustanovenia, ktoré sa malo pôvodne týkať všetkých verejných budov. Napríklad v Nemecku sa tak bude smernica vzťahovať iba na 37 budov.

Aby sa vykompenzovala toto oslabenie, dohodli sa členské štáty na prijatí cestovnej mapy, ktorá určí plán pre úsporné renovácie budov až do roku 2050. Environmentálne organizácie sú však s týmto bonusom nespokojné, pretože nejde o záväzné predpisy.

„Cestovné mapy celkom určite prispievajú k celkovému rámcu energetickej účinnosti, ale do roku 2020 nemáme dostatočne silné záväzky,“ tvrdí Erica Hope z organizácie CAN (Climate Action Network) Europe.

Využite fondy

Podľa eurokomisára Oettingera sa nie je možné vyhovárať na nedostatok finančných zdrojov, pričom poukázal na potenciál prostriedkov z európskych fondov.

Prijatie smernice by mohlo motivovať členské štáty k tomu, aby vo väčšej miere využívali tieto fondy na renováciu budov. Malo by to byť jednou z priorít nasledujúceho viacročného rozpočtu EÚ, dodal Oettinger.

Environmentálne prvky, ktoré navrhuje Komisia pre nasledujúci viacročný finančný rámec, sa ale štáty údajne snažia oslabiť. Markus Trilling, odborník na európske fondy z organizácie Priatelia Zeme, sa obáva, že peniaze z EÚ budú naďalej tiecť „do diaľníc, letísk a spaľovní“.