Prieskum: Chýba európska legislatíva o jadrovom odpade

Foto: flickr.com (helmen)

S vyhoretým jadrovým palivom a s iným rádioaktívnym odpadom nakladajú členské krajiny EÚ podľa vlastných pravidiel. Jednotná európska legislatíva v tomto smere zatiaľ neexistuje. Prieskum Eurobarometra „Európania a jadrová bezpečnosť“ preukázal, že väčšina respondentov sa vyjadrila v prospech prijatia príslušnej regulácie na úrovni EÚ.

Celkovo sa až 82 percent respondentov vyslovilo za definovanie pravidiel v legislatívnej rovine o tom, ako nakladať s jadrovým odpadom. Účastníci prieskumu preukázali názorovú zhodu bez ohľadu na to, či sa otázka kládla v „jadrových“ alebo „bezjadrových“ krajinách.

„Ľudia v celej Európe majú rovnaké obavy, nezávisle na tom, či sa v ich krajine nachádzajú jadrové elektrárne alebo nie. Tieto obavy nesmieme brať na ľahkú váhu a musíme zabezpečiť, aby sa s rádioaktívnym odpadom nakladalo bezpečne so zreteľom na občanov aj na životné prostredie,“ komentoval prieskum komisár pre energetiku Günther Oettinger.

Respondenti si spájajú riziká jadrových materiálov predovšetkým s hrozbou zneužitia teroristami. Pre ilustráciu, 59 percent sa vyslovilo, že jadrové elektrárne možno prevádzkovať bezpečne.

Jadrové reaktory dnes vo väčšej alebo menšej miere prevádzkuje 15 z 27 členských krajín EÚ. Niektoré z nich v nedávnej minulosti oznámili zámer rozvíjať alebo modernizovať túto oblasť energetiky. Medzi nimi najmä Švédsko, Fínsko, Česko, Slovensko, Bulharsko či Poľsko.

Očakáva sa, že Komisia predstaví prvé návrhy legislatívy o jadrovom odpade v polovici tohto roka. Voľba a manažment energetických zdrojov patria síce do kompetencie členských krajín, no Zmluva o Euratome (tzv. druhá rímska zmluva z roku 1957) hovorí, že európske spoločenstvo má právo definovať základné štandardy pre oblasť jadrovej energetiky.