Princ Charles o klimatických zmenách: Hráme nebezpečnú ruletu

Britský princ z Walesu vystúpil včera (9.2.) na konferencii Európskeho parlamentu s názvom Nízkouhlíkové hospodárstvo. Jej cieľom bolo diskutovať o riešeniach skĺbenia boja proti klimatickými zmenám s ekonomickým rastom. Do Parlamentu zavítal po troch rokoch a jeho príhovor, bez diplomatického taktu, ktorý je pre podobné udalosti typický, si vyslúžil búrlivý potlesk.

Klimatických skeptikov obvinil z popierania jasných dôkazov a obrátil sa na nich s otázkou: „Ako sa títo ľudia pozrú do tváre svojim vnúčatám?“

Kritický bol ale aj k environmentalistom, ktorí by sa podľa neho nemali zameriavať na to, čoho všetkého sa ľudia musia vzdať, ale radšej propagovať výhody udržateľného spôsobu života.

„Ak budeme neustále hovoriť, že náš život priaznivý pre životné prostredie znamená vzdať sa všetkého, čo nás baví, niet sa čomu diviť, že ľudia túto zmenu odmietajú.“

Podľa neho hráme „nebezpečnú ruletu s budúcim dedičstvom tých, ktorí prídu po nás.“

„Súčasný model rastu je neudržateľný“

„V záujme zaistenia ekonomického rastu sa budeme musieť odvrátiť od súčasného konvenčného modelu. Pokiaľ budeme drancovať našu planétu ako doteraz, v dlhodobom časovom horizonte je súčasný model rastu neudržateľný,“ varoval princ Charles prítomných poslancov, zástupcov biznisu a nevládnych organizácií a vyzval k vytvoreniu nového hospodárskeho modelu.

Uviedol, že existuje priamy vzťah medzi fungovaním prírodných ekosystémov a národnými ekonomikami: „Ak tieto systémy oslabnú alebo dokonca skolabujú […] ako dlho bude trvať nášmu hospodárstvu a ekonomickým systémom, že tiež stratia svoju nezlomnosť?“

Podnikateľský sektor by sa mal podľa Charlesa viac zapojiť do ekologických otázok, napríklad tým, že by podával dostatok informácií o dôsledkoch svojich aktivít na prírodné bohatstvo a prevzal za ne zodpovednosť.

„Dnes sa musíme viac snažiť, aby sme predišli zajtrajším katastrofám,“ poznamenal.

Bez pralesov to nezvládneme

Korunný princ podporuje predovšetkým iniciatívy na zastavenie klčovania dažďových pralesov. Ich význam pre boj s globálnym otepľovaním a znižovaním emisií skleníkových plynov vyzdvihol aj vo svojom príhovore.

„Každým dňom prichádzame o plochu dažďových pralesov, ktorej veľkosť sa rovná ploche 24 tisíc futbalových ihrísk,“ prízvukoval „Samotný základ života je v ohrození.“

Zastavenie ničenia lesov „nie je voľbou životného štýlu,“ ale „musí byť kľúčovou časťou akéhokoľvek plánu pre rast ekonomík na základe nízkouhlíkových systémov,“ uviedol.

V opačnom prípade sa negatívne dôsledky klimatických zmien zastaviť nepodarí, dodal.

Na decembrovej konferencii v Cancúne bola práve iniciatíva na spomalenie odlesňovania REDD+ úspešne začlenená do hlavnej svetovej klimatickej dohody.

Efektívnosť zdrojov treba zlepšiť

Britský zástanca zelenej ekonomiky upozornil aj na potrebu lepšie využívať rôzne prírodné zdroje.

„Nedostatočne využívame bohatstvo ukryté v pôde alebo moriach,“ poznamenal.

„V niektorých prípadoch využívame len 40 percent potenciálu pôdy," uviedol, pričom existuje v tomto smere priestor pre vyššiu efektivitu.

„Musíme však zároveň dávať pozor, aby sme pôdu nepreťažili, pretože to máva katastrofálne dopady,“ dodal.

Upozornil aj na energetickú efektívnosť, jediný nezáväzný cieľ EÚ do roku 2020, ktorý označil za „najurgentnejšiu oblasť“ pozornosti Európy. Podľa neho je síce pozitívne, že bol tento cieľ stanovený, avšak „teraz uvidíme ako sme dôveryhodní v jeho implementácii.“

Aktívnym súčasným politikom budú potomkovia vďační

Princ Charles pochválil snahu Únie presadzovať „zelené“ riešenia, ktoré sú „povzbudzujúcim príkladom aj pre zvyšok sveta“.
Európsky parlament, na pôde ktorého princ Charles hovoril, by sa mal pričiniť o to, aby „nasmeroval Európu na cestu prežitia i prosperity.“

Apeloval ale aj na všetkých prítomných najvyšších európskych politikov: „Chcem Vás všetkých požiadať, aby ste tí, ktorí robíte rozhodnutia o budúcnosti Európskej únie, využili príležitosť zmeniť momentálny stav. Vydobyjete si tak vďaku nasledujúcich generácií,“ povedal princ Charles.

Barroso: Princ inšpirujúci, štáty reštriktívne

Predseda Európskej Komisie José Manuel Barroso označil príhovor britského následníka trónu za „extrémne dôležitý a inšpirujúci príspevok, ktorý zachytil podstatu,“ a môže zvýšiť verejné povedomie o problematike.

Dodal, že kvôli finančnej kríze, sa členské štáty „prirodzene stali viac reštriktívne“ čo sa týka financovania na splnenie energeticko-klimatických cieľov EÚ.

Na minulotýždňovom summite sa národní lídri zhodli na to, že investície do energetickej infraštruktúry musia prísť predovšetkým od súkromných spoločností, s tým, že na niektoré málo atraktívne a pritom strategické projekty sa použije aj verejné financovanie.
„Potrebujeme na to nejaké verejné prostriedky na národnej aj európskej úrovni,“ povedal Barroso vo svojom príhovore v Európskom parlamente.