Produkcia plynu v únii do 12 rokov výrazne poklesne

Flaring of associated gas from an oil well site in Nigeria

Informáciu priniesla ruská agentúra ITAR-TASS, na základe informácií od Fondu pre národnú energetickú bezpečnosť.

Únia má iba dvoch čistých vývozcov

Zdrojová základňa zemného plynu v únii sa v priebehu nasledujúcich 12 rokov zníži o 70 mld. metrov kubických plynu. To je porovnateľné s ročnou spotrebou plynu v Taliansku.

Vlastná produkcia zemného plynu v súčasnosti uspokojuje iba 35% domáceho dopytu únie. Len dve členské krajiny EÚ možno zaradiť medzi čistých vývozcov plynu.

Holandsko v roku 2013 vyviezlo viac ako polovicu z objemu plynu, ktorý sa vyprodukoval v celej únii.

Druhou krajinou je Dánsko, ktoré má vo svojej energetickej bilancii pomerne nízky obsah plynu.

Rumunsko vlastnou produkciou pokrýva viac ako 80% svojho dopytu po plyne.

Spojené kráľovstvo, ktoré malo ešte v nedávnej minulosti status najväčšieho výrobcu zemného plynu v EÚ, v minulom roku uspokojilo vlastnou produkciou len 50% vlastného dopytu.

Pokles v desiatkach miliárd

Produkcia zemného plynu v EÚ, len za uplynulé tri roky, poklesla o 34 mld. metrov kubických.  

V roku 2013 sa vďaka zvýšeniu produkcie z ložiska plynu v provincii Groningen (Holandsko) a pristúpeniu Chorvátska k EÚ pokles produkcie zastavil.

Rok 2013 bol v porovnaní s rokom 2012 z aspektu produkcie dokonca lepší, keď sa vyprodukovalo o 300 miliónov kubických metrov plynu viac.

Problémy v provincii Groningen

Podľa predpovedí sa v roku 2015 v únii vyprodukuje takmer 150 mld. metrov kubických plynu, v roku 2020 to bude už len 115 mld. metrov kubických a v ďalších piatich rokoch produkcia postupne klesne na 90 mld. metrov kubických plynu za rok.

Za poklesom v celej EÚ sa skrýva predovšetkým obmedzenie produkcie u najväčšieho producenta zemného plynu v únii, Holandsku.

Ešte na začiatku roka rozhodla holandská vláda o znížení produkcie plynu v provincii Groningen o zhruba štvrtinu v najbližších troch rokoch. Pod toto rozhodnutie sa podpísali zemetrasenia a škody na majetku, ktoré ťažba v oblasti preukázateľne spôsobuje.