Radičová: Prírodu a teroristov nesmieme posudzovať spoločne

Foto: flickr.com (helmen)

Diskusie o záťažových testoch sa musia podľa českého premiéra Petra Nečasa a slovenskej predsedníčky vlády Ivety Radičovej opierať o odborné analýzy a nepodliehať politickým tlakom.

Iveta Radičová vo štvrtok (19.5.) v rámci Európskeho jadrového fóra (ENEF) zopakovala, že „slovenská vláda podporuje uskutočnenie tzv. stress testov jadrových elektrární“. Dodala, že Slovensko do zvýšenia bezpečnosti pred následkami silnejšieho zemetrasenia svojich jadrových elektrární investovalo už viac 500 miliónov eur.

Pripomenula, že na aprílovom zasadnutí MAAE viac ako 60 expertov vyhodnotilo jadrové bloky na Slovensku ako v súlade s Dohovorom o jadrovej bezpečnosti a „úplne bezpečné“.

Premiérka síce prísnejšie testy vyslovene neodmietla, ale prehlásila, že Slovensko „je pripravené prijať všetky opatrenia, ktoré sú v ľudských silách“. Všetko ale podľa nej možné nie je.

„Chcem zdôrazniť, že dopady prírodných katastrof na prevádzku jadrových elektrární a potenciálneho bezpečnostného ohrozenia vyplývajúceho z teroristickej hrozby nesmieme zamieňať alebo posudzovať spoločne .[…] bezpečnostné hrozby spojené s terorizmom vieme a musíme eliminovať inými prostriedkami a určite v prvom rade inde ako v samotných zariadeniach jadrových elektrární,“ povedala Radičová.

Takisto český premiér Petr Nečas zdôraznil, že diskusie musia byť odborné, nie spolitizované a musia sa opierať o názor Asociácie západoeurópskych dozorných orgánov (WENRA) a združenia európskych regulačných úradov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG).

Zahrnutie teroristických útokov medzi kritériá tiež nepovažuje za vhodné, pretože pre potencionálnych teroristov by vraj mohli poslúžiť ako návod. Testovanie jadrových zariadení na útoky teroristov odmieta tiež Veľká Británia, Francúzsko a Fínsko.

Treba doriešiť pár sporných miest

Komisár EÚ pre energetiku Günther Oettinger v Prahe uviedol, že v záťažových testoch zostáva doriešiť už len „dve alebo tri“ sporné miesta. „Mojím zámerom, cieľom a záujmom je dospieť k spoločnej dohode počas nasledujúcich dní,“ uviedol komisár.

V súvislosti so stretnutím členov ENSREGu, ktoré sa konalo pred dvoma týždňami v Bruseli, Úrad pre jadrový dozor (ÚJD) EurActivu potvrdil, že „bol dosiahnutý značný stupeň dohody medzi všetkými členmi ENSREGu a EK“ a „hodnotenie bude obsahovať mimoriadne udalosti ako zemetrasenie, záplavy a dôsledky niektorých iniciačných udalostí, ktoré by potenciálne viedli k viacnásobnej strate bezpečnostných funkcii.“

Na otázku ohľadom zaradenia hrozby teroristických útokov medzi kritériá testov, ÚJD odpovedal, že „každý štát má opatrenia a buduje systém, ktorým sa snaží chrániť svojich obyvateľov pred prípadnými teroristickými akciami. Ak však majú byť opatrenia účinné, nie je možné ich zverejňovať, pretože potom by sa dali ľahko obísť.“

Greenpeace volá po nezávislom hodnotení

Po prísnejších záťažových testoch volajú predovšetkým ekologické združenia. Hnutie Greenpeace vydalo tlačové prehlásenie, v ktorom ocenilo postoj Nemecka. Návrh kritérií záťažových testov, ktorý v minulých týždňoch predstavila WENRA označilo za „nedostatočný“.

Podľa Greenpeace by navyše skúšky jadrových elektrární nemali robiť ich prevádzkovatelia, ale nezávislé orgány alebo poradcovia. Testy uskutočnené v danej krajine by okrem toho mali skontrolovať aj orgány z iných krajín EÚ, vrátane tých, ktoré na svojom území jadrové elektrárne nemajú. Elektrárne, ktoré testami neprejdú, by sa mali podľa aktivistov odstaviť.

Komisár Oettinger podporuje takzvanú trojúrovňové testovanie jadrových elektrární – najprv samotným prevádzkovateľom, potom kontrola zariadení národnými regulátormi a napokon aj vzájomná kontrola medzi krajinami. Vyhol sa však odpovedi o postupe v prípade, žeelektráreň záťažovým testom neprejde.