Reforma podpory obnoviteľných zdrojov je podľa výrobcov nedotiahnutá, SaS vidí „tunel“

Solárne články vo Švajčiarsku [EPA-EFE/ALEXANDRA WEY]

Zákon o zelených energiách, ktorý schválila vláda, vníma priemyselné združenie rozporuplne. Opozičná Sloboda a solidarita zaň v súčasnej podobe nebude hlasovať v parlamente.

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) vidí v novele zákona o obnoviteľných zdrojoch pozitíva aj negatíva. Celkovo ju však vníma ako „nedotiahnutú“, jej konečný dojem je „rozporuplný“, zhodnotila pre EURACTIV.sk riaditeľka SAPI Veronika Galeková.

Nový zákon prešiel vládou 22. augusta. Pred vstupom do platnosti ho ešte musí prerokovať a schváliť Národná rada SR. Hoci vládna koalícia disponuje pohodlnou väčšinou, zákon sa chystá v parlamente kritizovať opozičná Sloboda a solidarita (SaS).

„Novela zákona v znení, ako bola predložená do parlamentu, je nesystémovým počinom ministerstva, ktorý povedie k ďalšiemu tunelovaniu peňaženiek všetkých spotrebiteľov elektriny a prehlbovaniu korupčného prostredia v energetike. SaS za takýto zákon určite hlasovať nebude,“ avizoval pre EURACTIV.sk tímlíder SaS pre energetiku Karol Galek.

Nižšia podpora pre obnoviteľné zdroje

Zákon pripravilo ministerstvo hospodárstva. Po jeho schválení vládou o ňom napísalo, že „reaguje na európske trendy, dáva vyšší dôraz na trhové princípy a významne modernizuje systém podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie“.

Zákon smeruje k postupnému znižovaniu podpory pre zelené energie. Prioritou rezortu je „zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri minimálnom dosahu na koncové ceny energie“.

Slovensko prejde na nový systém podpory obnoviteľných energií

Väčšie obnoviteľné zdroje dostanú namiesto výkupných cien príplatky. Ministerstvo hospodárstva predloží nový zákon v apríli alebo v máji.

„Výrobcovia elektriny z podporovaných zdrojov budú viac vystavení trhovému pôsobeniu, čo je aj v súlade s plánmi Európskej únie a energetickej únie,“ povedal podľa tlačovej správy minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).

Po novom má byť elektrina vyrobená z väčších obnoviteľných zdrojov a z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla podporená už len prostredníctvom aukcií.

Doteraz mali zelené energie právo na pevne stanovené výkupné ceny, to však v posledných rokoch zostalo len na papieri. Na Slovensku totiž platí stop-stav, čo znamená, že prevádzkovatelia distribučných sústav – oficiálne z technických príčin – odmietajú pripájať zdroje s kapacitou nad 10 kW.

Koniec stop-stavu nie je zaručený

„Celkovo túto novelu vnímame rozporuplne,“ skonštatovala Galeková pre SAPI.

„Podpora OZE sa nám z nej javí ako vedľajší ´produkt´ a nie ako hlavná myšlienka tohto zákona vzhľadom na (jeho) ciele. Novela nedáva odpoveď ani na najdôležitejšiu otázku pre budovanie nových zdrojov na Slovensku: Ukončí sa ňou stop-stav?“ podčiarkla sa šéfka SAPI.

Zákon o zelených energiách: Výrobcovia sa boja obmedzenia súťaže, SaS by hlasovala proti

Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že jeho návrh zákona o obnoviteľných zdrojoch reaguje na európske trendy. Podľa SAPI ide novela proti filozofii energetickej únie.

K odblokovaniu stop-stavu by mohla prispieť zmena v administrovaní dotácií. Kým doteraz elektrinu vykupovali traja prevádzkovatelia distribučných sústav, po novom to bude robiť centrálny výkupca elektriny. Úlohu jednotného zúčtovateľa podpory prevezme Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).

Výkupné ceny budú aj naďalej platiť pre súčasné zdroje a nové zdroje s kapacitou do 500 kW. Tie nové zákon označuje za lokálne zdroje, ktoré sú „určené takmer výhradne na spotrebu v danom odbernom mieste“. Pôjde predovšetkým o solárne panely.

Cenu elektriny z nových zdrojov s vyššou kapacitou stanoví štát na základe aukcie. „Konečná cena bude výsledkom súťaže,“ napísalo ministerstvo v tlačovej správe.

Organizácia aukcií je nejasná

SAPI vníma ako „veľmi zásadný a pozitívny krok“, že novela explicitne vylučuje retroaktivitu pre existujúce zariadenia.

Pozitívne tiež hodnotí zavedenie inštitútu lokálneho zdroja. „Ako jediný bod z tohto návrhu podpory reálne umožní výstavbu nových zdrojov (ak budú, samozrejme, technické možnosti pripájania),“ konštatuje Galeková.

Bojuje za obnoviteľné zdroje na Slovensku: Európska komisia nás sklamala

Neodrádza nás dostavba jadrovej elektrárne, ani neriešenie našich sťažností v Bruseli, hovorí VERONIKA GALEKOVÁ.

Asociácia napokon kladne hodnotí celkovú transformáciu vyplácania podpory. „Vytváral príležitosti pre prevádzkovateľov distribučných sústav bojovať s výrobcami OZE, hoci neboli príčinou problémov,“ napísala do redakcie EURACTIV.sk riaditeľka SAPI, ktorá si sľubuje zjednodušenie administratívy a lepší servis pre výrobcov.

Galeková však upozorňuje, že ministerstvo hospodárstva „neponúklo žiadny plán, ani koncepciu toho, ako sa aukcie budú reálne vykonávať.“

Poslanec Galek dokonca tvrdí, že ministerstvo si naďalej uzurpuje neprimerané kompetencie a možnosť zásahov. „Ostáva nám len dúfať, že nejde o predprípravu ďalšieho tunela, ako sme to videli po schválení  pôvodného zákona, keď si z večera do rána na Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave pár vyvolených rozdelilo 120 MW kapacít pre pripojenie fotovoltiky.“

Sporný G-komponent ostáva

Galeková považuje za negatívum fakt, že výkupné ceny sa na rozdiel neuplatňujú pre veternú energiu. Dnes platia, hoci z dôvodu stop-stavu sa turbíny nebudujú.

SAPI kritizuje aj uzákonenie G-komponentu, teda poplatku za pripojenie do siete, ktorý majú výrobcovia platiť prevádzkovateľovi sústavy. Keďže ústavný súd ho pri neexistencii zmluvného základu vyhlásil za protiústavný, ministerstvo ho v novom zákone podmieňuje práve uzatvorením zmluvy o prístupe medzi výrobcom a distribútorom elektriny.

Rozhodnutie ústavného súdu zníži výdavky zeleným výrobcom elektriny

Sudcovia v Košiciach vyhlásili poplatok za prístup do regionálnej distribučnej sústavy bez zmluvy za protiústavný.

Galeková označuje G-komponent za „likvidačný pre výrobcov elektriny“. Navyše ich podľa nej „diskriminuje“ oproti českým či maďarským konkurentom na spoločnom európskom trhu.

Za „diskriminačný“ označuje G-komponent aj opozičný poslanec Galek. „Je otázne, čo (opätovným zavedením G-komponentu) ministerstvo sleduje,“ pýta sa expert SaS.

Galek rovnako kritizuje zavedenie úľav pre veľkých spotrebiteľov elektriny. Poslanec hovorí o „pár vyvolených“, ktorým ju ministerstvo môže, ale nemusí poskytnúť.

Transparentnosť pri udeľovaní zliav

„To naozaj na ministerstve nemajú iné možnosti ako ovplyvniť koncové ceny elektriny? Čo takto odstrániť z nich všetky politické rozhodnutia, a znížiť ich plošne pre všetkých spotrebiteľov, ako to dlhodobo presadzuje strana SaS?,“ pýta sa Galek.

„Alebo kompenzácie majú byť iba ďalší nesystémový nástroj korupcie na kupovanie si hlasov pred voľbami, ako to bolo v prípade neslávnych vratiek za plyn, či získavanie sponzorských príspevkov do straníckej kasy?“

Slovensko čaká rozhodnutie, ako využije európsku podporu na znižovanie emisií

Zamestnávatelia vyzvali štát na stanovenie podmienok pre využitie podporných schém v rámci európskeho systému obchodovania s emisiami.

Žigovo ministerstvo v tlačovej správe napísalo, že kompenzácia bude „transparentná a nediskriminačná pre všetkých žiadateľov, ktorí splnia podmienky na (jej) poskytnutie v rámci schváleného limitu na príslušné rozpočtové obdobie“.

Ministerstvo odhaduje, že približne 80 miliónov eur v dotáciách si rozdelí asi 200 podnikov.

„Úľavy budú platiť len pre oprávnené odvetvia, ktoré nenavrhuje ani neurčuje ministerstvo a rozhodujúcim nie je ani parameter veľkosti podniku. Podniky získajú významnú pomoc v konkurenčnom boji, po ktorej dlhodobo volali,“ zdôraznil podľa tlačovej správy minister.

Teplárne si výkupné ceny nechajú

Za jeden z najväčších kameňov úrazu považujú SAPI a SaS pokračovanie výkupných cien a štátnu podporu pre vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET).

Hoci sa krátia dotácie pre obnoviteľné zdroje, neobmedzuje sa podpora systémov centrálnych zdrojov tepla, ktoré podobne pozitívny efekt na klimatické zmeny nemajú, upozorňuje Galeková.

Teplejší vzduch, menej vody a viac tornád. Slovensko sa musí prispôsobiť zmene klímy

Envirorezort zverejnil aktualizovanú stratégiu adaptácie na klimatické zmeny. V energetike zdôrazňuje úlohu obnoviteľných zdrojov a zemného plynu, jadrovú energiu nespomína.

„Skôr naopak, ich dotovanie ostáva a nevidno ani snahu, aby sa taktiež museli správať trhovo a boli motivovaní uspieť v konkurenčnom prostredí (možnosť ďalšej podpory po skončení súčasnej podpory, podpora po splatení zariadenia, súbeh podpory z eurofondov a výkupných cien a podobne),“ tvrdí šéfka SAPI.

Galek spresňuje, že po rekonštrukcii sa môžu teplárne opierať o výnimku a ďalších 15 rokov využívať výkupné ceny.

„Ide presne o tie teplárne, ktoré majú aj v dodávke tepla monopol na trhu a nemožno sa od nich odpojiť. Kým obnoviteľné zdroje energie sú tvrdo tlačené do trhového prostredia, tak často desiatky rokov staré teplárenské zariadenia majú byť do nekonečna podporované? A to nielen cez ceny elektriny, ale ešte aj z európskych fondov?“ pýta sa opozičný poslanec.

Neistota pre výrobcov zelenej energie

Kritika novely sa ozývala počas uplynulého pripomienkového konania. Expert SaS však tvrdí, že nenašla odozvu. „Nič z toho, čo sme kritizovali v pôvodnom dokumente však odstránené, ani vylepšené nebolo,“ tvrdí Galek.

SAPI sa mnohé veci v novele zdajú ako „nedotiahnuté“ vzhľadom na dĺžku jej prípravy – viac ako rok. Ako premrhanú šancu vníma „návrhy vyplývajúce zo zimného balíčka Európskej komisie“.

Nový zákon o energetike chváli aj opozícia. Podporuje výstavbu nabíjacích staníc

Zníženie administratívnej záťaže pre hotely či reštaurácie s nabíjačkami vítajú zástupcovia opozície i zástancovia elektromobility.

Na konečnom znení väčšiny z legislatívnych návrhov z novembra 2016 sa už európske inštitúcie dohodli. Zostávajú však ešte kľúčové nariadenie a smernica o dizajne trhu s elektrinou.

„Množstvo vecí na podporu rozvoja lokálnych OZE a decentralizovanej výroby, podpory zodpovednosti komunít a jednotlivcov, sa už mohlo aspoň myšlienkovo odraziť v tejto novele,“ prízvukuje SAPI.

„Na Slovensku už je normou, že sa zákon o podpore OZE novelizuje každú chvíľu, čo absolútne neprospieva odvetviu, ktoré má návratnosť investícií dlhšiu ako 10 rokov… Dôkazom je, že za ostatné roky pribudli nové inštalácie iba vďaka programu Zelená domácnostiam. Aj po osem rokoch od vzniku tohto zákona je veľmi otázne, čo OZE pre Slovenskú republiku vlastne znamenajú a ako veľmi Slovensku záleží na ochrane životného prostredia, domácich výrobcoch a energetickej bezpečnosti,“ uzatvára SAPI.