Regionálne energetické výzvy

Regionálne energetické fórum, organizované Americkými obchodnými komorami v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Českej republike, Poľsku, Slovensku a na Ukrajine prinieslo niekoľko dôležitých vyhlásení a rozhodnutie posilniť

Prezident AmCham Maďarsko Gusztáv Bienerth oznámil, že bude vytvorený stály sekretariát, ktorý bude koordinovať kroky, úlohu a iniciatívy medzi fórami.

Medzi 200 účastníkmi boli zástupcovia vlád, firiem i mimovládneho sektora. Od viacerých z nich zazneli konkrétne prísľuby. Prvý zástupca ukrajinského ministra energetiky a pohonných hmôt, Oleg Bugayov vyhlásil, že jeho krajina chce prebrať v tejto oblasti vedenie spolupráce a s pomocou expertov z EÚ už začala s modernizáciou vlastného sektora. Cieľom je splnenie štandardov Únie.

Bulharský veľvyslanec v Budapešti zas oznámil rozhodnutie svojej vlády pripojiť sa k projektu New Europe Transmission System, spusteného maďarskou spoločnosťou MOL.

Druhé Regionálne energetické fórum sa uskutočnilo s podporou investičnej spoločnosti GE Energy a maďarského MOL. Jeho cieľom je vytváranie konštruktívneho fóra pre dialóg firiem, zástupcov vlád, mimovládneho sektora a expertov o energetických výzvach v regióne.