Regulátori V4 Energetickú úniu vítajú, s podmienkami

Zdroj: TASR

Regulačné úrady Slovenska, Poľska, Česka a Maďarska podporujú myšlienku Energetickej únie, avšak za určitých podmienok. Informovali o tom v pondelok na tlačovej besede po pracovnom stretnutí v Bratislave.

Dôležitou súčasťou musí byť implementácia tzv. tretieho energetického balíčka zameraného na podporu liberalizácie trhu s elektrinou a plynom a posilnenie právomoci a nezávislosti regulačných orgánov.

Druhou podmienkou je podľa predsedu slovenského Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka posilnenie bezpečnosti dodávok podporou cezhraničných prepojení s elektrinou a plynom za efektívne vynaložené náklady a zachovanie národnej suverenity pri určovaní energetického mixu.

Napríklad Poľsko vyrába až 85 a viac percent elektrickej energie z uhlia. Na najšpinavší zdroj sa vo veľkej miere spoliehajú aj Česi. Naopak Slovensko vyrába až 55% svojej elektriny z jadra.

Vzhľadom na rozdielny energetický mix ale aj rôznu energetickú sústavu a štruktúru priemyslu nemôžu byť podľa Holjenčíka ceny energií v rámci EÚ unifikované.

„Už len z tohto pohľadu je na mieste tvrdenie, že ceny musia zostať rôzne. Nemali by sa samozrejme odlišovať diametrálne, ale určite budú rôzne aj v budúcnosti, a to aj v prípade, že bude Energetická únia a že by boli jednotné pravidlá,“ spresnil predseda ÚRSO.

Regulátori V4 pravidelne spolupracujú pri riešení otázok spoločného záujmu v oblasti regulácie energetiky už od roku 2013. Český Energetický úrad zastupovala na rokovaní jeho predsedníčka Alena Vitásková. Maďarský regulačný úrad reprezentoval jeho podpredseda Attila Nyikos, Margorzata Kozak zastupovala poľský regulačný úrad.

Musíme skvalitniť zber dát

Regulátori V4 sa zhodli aj na potrebe skvalitniť zber dát pre európsky štatistický úrad. „Konštatovali sme, že v rámci EÚ sa javí urgentná potreba jednotnej metodiky zberu a spracovania dát a informácií o energetike. Naše skúsenosti hovoria, že Európska komisia s obľubou používa ako argumenty údaje publikované Eurostatom,“ povedal Holjenčík.

Tieto údaje podľa neho však nie vždy odrážajú skutočnú situáciu v oblasti cien a taríf ako pre domácnosti, tak aj pre priemysel. „Zarážajúcou skutočnosťou je, že na základe týchto nepresných a neporovnateľných údajov sa prijímajú záväzné rozhodnutia a nariadenia, ktoré v konečnom dôsledku majú negatívny dopad na niektoré členské štáty EÚ,“ dodal Holjenčík.

Slovenský ÚRSO sa dostal do konfliktu s Európskou komisiou potom, čo vydala Hodnotiacu správu o Slovensku, v ktorej konštatovala, že Slovensko má jedny z najvyšších koncových cien elektrickej energie a to najmä kvôli vysokým sieťovým poplatkom za prevádzku energetických sietí.

Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík však v reakcii na správu povedal, že údaje „nie sú pravdivé. Eurostat nemá jednotnú metodiku a zber a spracovanie údajov je neobjektívne. Porovnáva často neporovnavateľné. V oblasti regulácie potom dochádza k skresľujúcim a deformovaným výsledkom.“

EurActiv/TASR