Reverzný tok: Ukrajina a Slovensko sa stále nedohodli

Ministerstvo hospodárstva informovalo, že rokovania o reverznom toku plynu zo západnej Európy cez územie Slovenska na Ukrajinu budú pokračovať. Utorkové stretnutie vo Veľkých Kapušanoch neprinieslo očakávaný podpis Memoranda o porozumení.

Za rokovací stôl zasadli delegácie na čele s ministrom hospodárstva SR Tomášom Malatinským a ukrajinským ministrom energetiky Jurijom Prodanom spolu s predstaviteľmi Európskej komisie a prepravných spoločností eustream a Ukrtransgaz.

Zástupca Európskej komisie Klaus-Dieter Borchardt vyzval oboch prevádzkovateľov prepravných sietí, aby memorandum „podpísali a implementovali čo najskôr je to možné“.

„Slovensko aj EÚ budú hľadať také riešenie, ktoré nespôsobí problémy a umožní Slovensku dodržať všetky záväzky a zmluvy“, uviedol po rokovaní minister Tomáš Malatinský. „Máme rozpracovaný variant, ktorý je pred podpisom memoranda a možno sa memorandum podpíše v najbližších dňoch,“ dodal.

Slovensko navrhovalo aby sa na reverznú dodávku plynu využil plynovod Vojany – Užhorod. Prvé dodávky plynu na Ukrajinu by mohli tiecť už začiatkom zimy, no nie v takom objeme, ako očakávala Ukrajina. Najprv by malo ísť o dodávku 3,2 miliardy kubíkov a neskôr by sa mohli postupne zvýšiť na deväť až desať miliárd kubíkov.

Ukrajinská strana uviedla, že tento návrh je pre ňu neprijateľný, najmä kvôli menšiemu objemu dodávok než očakávala. Minister Prodan navrhuje využiť časť voľnej kapacity plynovodov, ktoré vedú do Veľkých Kapušian. Má ísť o jedno zo štyroch potrubí, ktoré sa teraz využívajú asi na polovicu.

Tieto návrhy sa budú podľa slovenského ministra ďalej posudzovať.

Zástupca EK označil slovenský návrh za krok vpred. V súvislosti s ukrajinským návrhom poznamenal: „Technicky by to mohlo byť krátkodobé riešenie pre tento rok, ale stále musíme analyzovať niektoré právne záležitosti, ktoré by mohli byť spojené s týmto riešením.“

Dodávky z Nemecka cez Poľsko obnovené

V utorok začal na Ukrajinu tiecť plyn reverzným tokom cez územie Poľska na základe rámcovej 5-ročnej dohody z mája 2012, ktorú uzavrel nemecký koncern RWE s ukrajinskou plynárenskou spoločnosťou Naftogaz s opciou na ročné dodávky až do objemu 10 miliárd kubických metrov.

V minulom roku takto Naftogaz odobral asi 1 miliardu m3 plynu. Po získaní zľavy od Gazpromu v decembri sa dodávky z Nemecka prerušili.

Nemecká spoločnosť uviedla, že cena plynu sa orientuje podľa európskych veľkoobchodných cien plynu plus náklady na dopravu. Dodávky zahŕňajú plyn z EÚ, Nórska a Ruska.

Na Ukrajinu by sa podľa RWE mohli dodávať ešte väčšie objemy, „ak sa v nadchádzajúcich týždňoch alebo mesiacoch politicky a technicky vyriešia rôzne prepravné obmedzenia na slovensko-ukrajinskej hranici“.

(EurActiv/Reuters)