G7 chce ukončiť závislosť na ruskom plyne

Ministri G7 sa na stratnutí dohodli na 13-bodovom pláne. Obsahuje stredno a dlhodobé stratégie, ktorých cieľom je znížiť závislosť väčšiny európskych krajín na dodávkach ruskej ropy a plynu.

Ed Davey, britský minister energetiky vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin “prekročil hranicu” a skupina G7 prijala rozhodnutie zabrániť mu v používaní "energie ako zbrane".

“Sme znepokojení, akým spôsobom sa vyvinula situácia pri energetickej bezpečnosti na Ukrajine, ktorá je výsledkom narušenia ukrajinskej suverenity a územnej celistvosti Ruskom,” vyhlásili ministri.

Nemecký minister hospodárstva a energetiky Sigmar Gabriel momentálne nevidí žiadne rýchle riešenie európskej energetickej závislosti na Rusku, ktoré by bolo k dispozícii.

Aj preto ministri uvítali podpísanie memoranda o porozumení medzi Slovenskom a Ukrajinou, ktoré zabezpečí tok plynu na Ukrajinu a kroky Európskej komisie v úsilí nedopustiť ohrozenie dodávok energie na Ukrajine a to aj vypracovaním núdzového plánu pre zimné obdobie 2014-2015 na regionálnej úrovni.

Skupina prisľúbila, že bude pracavať v oblastiach energetickej účinnosti a širšej diverzifikácii energetického portfólia. Hľadať a budovať by sa mali nové trasy dodávok energie, ako Južný plynárenský koridor, ktorý dlhodobo podporujú hlavne Taliansko a Francúzsko. Ministri však zároveň priznali, že veľa alternatív sa neponúka. Momentálne až tretina do Európy dovážaného plynu pochádza z Ruska, pričom polovica z tohto objemu preteká Ukrajinou.

Hľadanie alternatív

Taliansko, ktoré je takmer úplne odkázané na dovoz energie, nemôže čakať ako dopadnú jednotlivé politické akcie, a preto už hľadá možnosti ako rozšíriť zdroje dodávok. Okrem južného koridoru prikladá Rím dôležitosť vybudovaniu nových transportných trás z Azerbajdžanu do Európy cez Turecko.

Závislosť na ruskom plyne by mohol znížiť aj bridlicový plyn. Britský minister energetiky Michael Fallon v tejto súvislosti naznačil, že európske krajiny by mali začať s produkciou bridlicového plynu, ak chcú znížiť svoju závislosť od ruského plynu. "Dúfam, že do piatich rokov budeme vo fáze výroby," povedal.

Bridlicový plyn z USA by však mohol Európu zásobovať až o desať rokov, preto by sa podľa neho mala Európa sústrediť na rozvoj vlastnej produkcie bridlicového plynu.

G7 chce vytvoriť trh so skvapalneným plynom a vybudovať za týmto účelom LNG terminály v Severnej Amerike. Terminály na export LNG však nebudú tak skoro hotové. “Realizácia prvého projektu nezačne skôr než na konci roku 2015, zatiaľ čo 6 ďalších plánovaných terminálov nebude pripravených k prevádzke najbližších desať rokov,“ priznal americký minister pre energetiku Ernest Moniz.

Celý proces je spomalený americkou administratívou, ktorá neudeľuje licencie na export skvapalneného zemného plynu dostatočne rýchlo.