Ropný a plynárenský biznis: problémy s transparentnosťou

„Tragický paradox, že mnoho krajín bohatých na zdroje ostáva chudobnými, pramení z nedostatku údajov o ziskoch z ropy a zemného plynu a tom, ako sú riadené. Formy sa musia viac snažiť zvýšiť transparentnosť“, hovorí Huguette Labelle, šéfka Transparency International. Včera vydala organizácia Správu o transparentnosti príjmov ropných a plynárenských spoločností 2008, v ktorej na základe verejne dostupných údajov hodnotí 42 lídrov trhu operujúcich v 21 krajinách.

Nedostatočné, či nejasné informácie sú považované aj za jednu z príčin neistoty o existujúcich zásobách energetických surovín. Firmy i vlády sú obviňované, že svoje rezervy nadhodnocujú. V apríli Komisia otvorila verejné konzultácie o tom, či je potrebné meniť riadenie rizikových rezerv ropy v členských krajinách EÚ.

„Keď sú firmy a vlády úplne transparentné, občania, novinári, občianska spoločnosť, výskumníci a vyšetrovatelia môžu sledovať toky príjmov, brať verejných predstaviteľov na zodpovednosť a tlmiť korupciu“, tvrdí Transparency.

Správa zoradila ropné a plynárenské spoločnosti do rebríčka podľa štandardov zverejňovania informácií. V skupine s vysokou transparentnosťou sú firmy, ktoré väčšinou systematicky zverejňujú platby v každej krajine pôsobenia, alebo majú programy platieb, operácií a zabraňovania korupcii, ktoré prekračujú regulačné požiadavky. V najnižšej skupine sú firmy ktoré odhaľujú informácie len podľa geografických segmentov a „neposkytujú takmer žiadne dodatočné informácie relevantné pre transparentnosť príjmov“.

Štúdia hodnotila nadnárodné súkromné, i štátom kontrolované spoločnosti:

  • Vysoká úroveň: Shell, StatoilHydro, Petrobras.
  • Stredná úroveň: BP, Chevron, Conoco-Phillips, Eni, Gazprom, Repsol, Sonatrach, Total.
  • Nízka úroveň: China National Petroleum Corportation, Exxon-Mobil, Kuwait Petroleum Corporation, Lukoil, Petronas, Petroleos de Venezuela, Saudi Aramco.

Podľa Transparency International zvyšovanie cien ropy a zemného plynu len zvyšuje dôležitosť transparentnosti – príjmy ropného priemyslu dosiahnu v tomto roku len v krajinách OPEC jeden bilión dolárov.