Ropný priemysel varuje pred zatváraním rafinérií v EÚ

Podľa združenia Europia predstavuje návrh legislatívy o energetickej efektívnosti „podstatné riziko“ a „mnoho regiónov a pravdepodobne krajín príde o vlastné rafinérie“. Uviedla to vo svojej správe, ktorou prispieva do debaty o budúcnosti energetiky do roku 2050.

Zatiaľčo environmentalisti či ľudia žijúci v blízkosti rafinérií by takýto scenár mohol potešiť, petrochemické firmy varujú pred vážnymi dopadmi na zamestnanosť, inovácie alebo bezpečnosť dodávok.

Podľa združenia, ktorého členmi sú MOL, prevádzkujúci rafinériu Slovnaft v Bratislave alebo OMV, prevádzkujúci rafinériu Schwechat v susednom Rakúsku, zamestnávajú európske rafinérie asi 60 tisíc ľudí. Na samotné rafinérie je navyše naviazané celé petrochemické odvetvie, v ktorom pracuje ďalších 800 tisíc ľudí.

„EÚ by mala dôkladne vyhodnotiť riziká spojené s ústupom rafinérstva v Európe,“ uviedla generálna tajomníčka asociácie Isabelle Muller.

K návrhu smernice o energetickej efektívnosti, ktorý Európska komisia predstavila v júni 2011, majú rafinérie veľké výhrady. Navrhla napríklad možnú „rekalibráciu“ systému obchodovania s emisnými povolenkami, ktorá by mohla viesť k navýšeniu cien povoleniek v období 2013-2020. To by podľa združenia nevyhnutne viedlo k navýšeniu nákladov v energeticky náročných odvetviach. Europia takýto krok považuje za „veľký úder konkurencii a sklamanie pre rafinérsky sektor“.

Brusel sa rozhodol pre radikálnejší postup v oblasti úspor energie po tom, čo vyšlo najavo, že cieľ pre zvýšenie energetickej efektívnosti v EÚ do roku 2020 sa na rozdiel od ďalších dvoch záväzných klimaticko-energetických cieľov prijatých v roku 2008 (tzv. ciele 20-20-20) asi nepodarí naplniť.

„Namiesto toho, aby sa snažili zmeniť správanie spotrebiteľov, útočia zákonodarcovia EÚ na výrobu,“ uviedla Muller. „Výroba je však mobilná,“ poznamenala na margo rizika realokácie rafinérií mimo EÚ. Tým by podľa nej došlo aj k postupnej strate celého petrochemického priemyslu, ktorý sa obyčajne nachádza v ich blízkosti.

Anton Molnár, hovorca spoločnosti Slovnaft, a.s., v súvislosti s varovaním združenia Europia pre EurActiv uviedol, že „EÚ si týmito krokmi znižuje svoju energetickú sebestačnosť a zároveň oslabuje významný pilier hospodárstva jednotlivých členských štátov“.