Rusko môže mať konkurenta: EÚ povolí dovoz „špinavého paliva“ z Kanady

Zdroj: EurActiv.com

Európska komisia v utorok (7. október) prijala návrh, ktorý už neoznačuje palivo z dechtových pieskov ako „špinavé.“ Nová smernica zmení spôsob akým rafinérie hlásia uhlíkovú záťaž palív, ktoré predávajú.

V rámci opatrení proti zmenám klímy členské štáty v roku 2009 schválili legislatívu s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov z pohonných hmôt, ktoré sa predávajú v EÚ, o 6%. Nepodarilo sa im však dohodnúť na implementačných pravidlách.

Európska komisia v roku 2011 navrhla zvýšiť uhlíkovú záťaž životného prostredia z paliva z dechtových pieskov, alebo inak nazývaných aj ropných pieskov.  

Emisie, ktoré môžu vypúšťať priemerné palivá boli smernicou nastavené na 87,5 gramov ekvivalentu CO2 na megajoule  paliva. V prípade dechtových pieskov bol tento ekvivalent nastavený na 107 gramov, pretože pri ťažbe dochádza k oveľa väčšej záťaži životného prostredia.

Nová smernica však nikdy nebola schválená. „Nie je žiadnym tajomstvom, že tento návrh čelil odporu viacerých členských štátov,“ povedala komisárka pre klimatické zmeny Connie Hedegaard.

Smernica čelila ostrej kritike aj zo stany priemyselnej loby a ťažobných spoločností zo severnej Ameriky.

Nový návrh  je preto  oveľa miernejší  a špecificky nevyčleňuje palivo z dechtových pieskov. Po novom rafinérie musia nahlásiť piremerné emisie skleníkových plynov surovín, ktoré použili na výrobu predávaného paliva.

Smernica je ostro kritizovaná environmentálnymi organizáciami. Greenpeace už obvinilo odchádzajúceho predsedu Komisie Barrosa  z pretláčania obchodných záujmov na úkor životného prostredia.

Kanadská „špinavá ropa“ na európskom trhu

Nová smernica by mala umožniť export palív z ropných pieskov na európske trhy.

Jedným z dôvodov prečo sa EÚ rozhodla upustiť z vysokých environmentálnych štandardov pre palivá je podľa agentúry Reuters napätý vzťah z jej hlavným dodávateľom, Ruskom.  Rusko je stále najväčším dodávateľom surovej ropy a zemného plynu do EÚ. V roku 2012 pochádzalo až 33,7% dovozu surovej ropy práve z Ruska.  

Otvoreniu európskeho trhu prispeje aj dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (CETTA), ktorá bola podpísaná v septembri 2014. Vstúpiť do platnosti by mala v roku 2016.

Kanada má tretie najväčšie zásoby surovej ropy na svete, avšak ťažba z dechtových pieskov je finančne náročnejšia a viac zaťažuje životné prostredie.

Reuters