Rusko vnímané ako nespoľahlivý partner v energetike

Obyvatelia veľkých európskych krajín nedôverujú Rusku ako partnerovi pokiaľ ide o zásobovanie energiami. Väčšina Talianov Nemecov, Španielov, Britov a v najväčšej miere Francúzov uviedla, že považujú Rusko za nespoľahlivého dodávateľa energií. Podobne sú na tom s dôverou aj Spojené štáty.

V každodennom živote sa to prejavuje tak, že minimálne dve tretiny opýtaných v každej zo spomínaných krajín neradi nakupujú plyn či elektrinu pre svoje domácnosti od ruských spoločností. Účastníci prieskumu sa tiež bránia ruským investíciám. Jedinou výnimkou je Španielsko, kde nadpolovičná väčšina respondentov nemá nič proti ruským investíciám v ich krajine.

Hoci tieto výsledky naznačujú všeobecnú animositu voči Rusku, odpoveď na otázku: “Považujete Rusko skôr za priateľa, alebo nepriateľa”, ukázala zaujimavý odklon. Značná väčšina v Nemecku, Taliansku, Španielsku a Francúzsku a niečo viac ako polovica Američanov si s Ruskom spája skôr termín priateľ. Británia vyšla ako jediná krajina, kde to bolo inak. Až 60 % dopelých ľudí považuje Rusko skôr za nepriateľa.

Autori prieskumu konštatujú, že hoci sa nepriateľstvo z čias studenej vojny už neprejavuje, nedá sa  hovoriť ani o srdečnosti Európanov k tejto eurázijskej veľmoci. Najmä ak ide o predaj plynu, elektriny alebo hoci len o ruské investície. “Čas môže zmierniť tieto postoje, no potrebné sú aj kroky z ruskej strany”, uzatvárajú autori.  

Prieskum sa realizoval prostredníctvom internetu na vzorke 6448 dospelých respondentov zo šiestich krajín na prelome januára a februára tohto roku.