Šampónom proti klimatickým zmenám

Na svete je sľubný technologický postup, ako v tepelných elektrárňach spaľujúcich uhlie zachytiť emisie CO2 a bojovať tak proti zmene podnebia. Zistilo sa, že až 90 percent uhlíkových zlúčenín dokáže zo spalín zachytiť látka, ktorá sa svojim zložením podobá na ľudský vlasový šampón.

Nová technológia používa aminosilikón, čo je látka ľudského šampónu. V prípade „CO2 šampónu“ sa stáva účinnou látkou, ktorá dokáže na seba naviazať uhlík a očistiť tak spaliny z elektrární. Naviac má dve výhody – dá sa recyklovať a použiť viackrát a vo všeobecnosti ide o pomerne lacnú technológiu, vysvetľuje Robert Perry, chemik, ktorý stál pri objavení princípu fungovania novej technológie.

Zachytené emisie uhlíka možno od „šampónu“ oddeliť, skvapalniť a uskladniť v podzemných geologických štruktúrach.

„CO2 šampón“ sa začne čoskoro testovať v niekoľkých tepelných elektrárňach.  Ak sa osvedčí, stane sa súčasťou veľkých filtračných systémov. Perry hovorí, že nová technológia môže priniesť nový impulz v boji so zmenou podnebia, keďže vo svete je v prevádzke približne 50 tis. uhoľných elektrární.

EurActiv/Reuters