Šéf IAEA žiada celosvetovú kontrolu reaktorov

Šéf IAEA Jukija Amano v pondelok (20.6.) na otvorení celotýždňového zasadnutia národných zástupcov pri agentúre OSN, ktoré je zamerané na zlepšenie bezpečnosti po jadrovej kríze vo Fukušime, takisto požiadal krajiny, aby uskutočnili do 18 mesiacov vyhodnotili riziká v atómových elektrárňach na svojom území. Expertom OSN by sa malo umožniť uskutočňovať náhodné bezpečnostné hodnotenie elektrární.

„Dôvera verejnosti v bezpečnosť jadrovej energetiky bola silne otrasená. Jadrová energia však zostane dôležitou pre mnohé krajiny, preto naliehavo potrebujeme všade implementovať najprísnejšie bezpečnostné opatrenia,“ povedal Amano vo svojom príhovore k ministrom, zástupcom regulačných úradov z viac ako 150 krajín a vedcom prítomným vo Viedni. Dodal, že krajiny „by sa mali dohodnúť na systematických a periodických partnerských posúdeniach IAEA.“

Amano nešpecifikoval ako by mali inšpekcie bezpečnosti prebiehať. Odborníci väčšinou hovoria o „záťažových testoch“, v ktorých sa teoreticky a prakticky simulujú reakcie systémov elektrárne na rôzne extrémne udalosti. Európska únia sa už dohodla na stres testoch, ktoré overia odolnosť reaktorov proti prírodným ohrozeniam i hrozbám spôsobeným ľudským faktorom.

Podľa generálneho riaditeľa IAEA by po národných testoch mali nasledovať kontroly odborníkmi IAEA, ktorí by overili bezpečnosť prevádzky, pripravenosť na pohotovosť a efektívnosť regulačných systémov.

Prísnejšie pravidlá – aké a ako?

„Preverenie každého reaktora z 440, ktoré sú v prevádzke po celom svete, zo strany IAEA v priebehu niekoľkých rokov nie je realistickým návrhom. Preto navrhujem systém založený na náhodnom výbere,“ uviedol Amano.

V priebehu troch rokov by sa podľa Amana mohlo prekontrolovať desať percent reaktorov po celom svete.

Zdôraznil, že jadrová bezpečnosť by zostala národnou záležitosťou a štáty by mali hlavnú zodpovednosť za vyhodnotenie toho, či by reaktory dokázali odolať rôznym krízovým scenárom. Zároveň však zdôraznil, že agentúra OSN pre atómovú energiu chce hrať väčšiu rolu.

Jeho návrhy zamerané na testovanie odolnosti elektrární voči extrémnym udalostiam však môžu byť pre niektoré štáty, ktoré chcú ich bezpečnosť udržať striktne v rukách národných autorít, problémom.

„Generálny riaditeľ bol veľmi otvorený a myslím, že urobil veľmi odvážne stanovisko, smelé návrhy,“ povedal médiám predseda konferencie Antonio Guerreiro z Brazílie. „Som si istý, že vopred vedel, že niektoré jeho špecifické návrhy vyvolajú neochotu zo strany niektorých členských štátov.“

Do piatku 24. júna budú krajiny IAEA mapovať stratégiu pre podporu globálnej jadrovej bezpečnosti. Podľa diplomatov však následnému úsiliu môžu brániť rozdiely o tom, ako veľká by mala byť medzinárodná angažovanosť.

Otázna je aj finančná podpora pre rozšírenú pôsobnosť. Rozpočet agentúra je približne na úrovni 315 miliónov eur ročne. Financujú ho členské štáty, pričom najväčšími prispievateľmi sú USA, Európska únia a Japonsko.

Reakcie sa rôznili

Rusko podporuje, aby sa bezpečnostné štandardy IAEA stali záväznými. Sergej Kirijenko, predseda ruskej štátnej jadrovej agentúry Rosatom, uviedol, že Amanove návrhy ho „potešili“, ale ďalšie krajiny sú menej nadšené a zdôrazňujú úlohu národných úradov. Podľa diplomatických zdrojov ide o rozvojové krajiny, ale aj niekoľko krajín s jadrovými elektrárňami.

Francúzsko takisto požaduje silnejšie globálne kroky. Ministerka pre ekológiu Nathalie Kosciusko-Morizet povedala: „Vidíme určité množstvo krajín, ktoré sa z dôvodu suverenity obávajú ďalšieho posilnenia právomocí IAEA.“

Uviedla, že Francúzsko v oblasti bezpečnosti podporuje posilnenie právomocí agentúry, ktorá je skôr známa ako dozorný orgán pri prevencii šírenia jadrových zbraní. „Snažíme sa obnoviť rovnováhu,“ dodala.

V súčasnosti neexistujú povinné medzinárodné pravidlá jadrovej bezpečnosti – IAEA vydáva odporúčania, ale za ich presadenie sú zodpovedné národné regulačné úrady, kontrolné misie v elektrárňach vykonáva len na pozvanie.

Podľa tajomníka amerického ministra pre energetiku Daniela Ponemana „naši regulátori sa potrebujú učiť jeden od druhého, zdieľať najlepšie postupy a metodológie, ktoré pomôžu zvýšiť transparentnosť a zlepšia celkovú bezpečnosť našich nukleárnych reaktorov.“

Veľká Británia podporuje Amanov návrh rozšíriť partnerské posúdenia bezpečnosti, podobne ako kontroly hospodárstiev jednotlivých krajín zo strany Medzinárodného menového fondu, ktorý následne pripravuje odporúčania pre zlepšenie. Britský minister pre energetiku Chris Huhne očakáva „úprimný proces partnerského posúdenia, nikto sa ničoho v tomto procese nemusí obávať, pretože všetci sa máme čo učiť.“

Komisár EÚ pre energetiku Günther Oettinger šiel ešte ďalej. Podľa neho by sa mala „záväzná požiadavka partnerského preverenia“ pridať do znenia medzinárodného dohovoru o jadrovej bezpečnosti z roku 1996.

IAEA – vyhodnotenie situácie v Japonsku

Japonskí predstavitelia si vyslúžili silnú kritiku za spôsob riešenia stavu pohotovosti. Úrady už priznali, že k havárii prispeli aj nedbalé štandardy a slabý dohľad.

Vo svojej správe odborníci z IAEA, ktorí boli od konca mája v Japonsku uviedli: „Vzhľadom na extrémne okolnosti tejto nehody sa miestny manažment nehody viedol najlepším možným spôsobom.“

Ocenili aj „odvážne a niekedy neobvyklé pokusy pracovníkov prevádzky pre obnovu kontroly,“ avšak zároveň uviedli, že „existovali nedostatočné opatrenia hĺbkovej ochrany pred nebezpečenstvami cunami“ a japonské úrady hrozbu cunami v pobrežných elektrárňach podcenili.

(EurActiv v spolupráci s Reuters)