Šefčovič plánuje vytvoriť jednotného energetického regulátora

Zdroj: European Commission

Energetická únia posilní európsku dimenziu energetických politík členských štátov únie. V uniknutom pracovnom dokumente Komisie s názvom „Balík opatrení pre Energetickú úniu“ exekutíva načrtla myšlienku paneurópskeho dohľadu nad jednotným trhom s energiami. Reflektuje tak podobný vývoj vo finančnej oblasti a v bankovom sektore.

Dokument, ktorý má EurActiv k dispozícii, posilňuje právomoci Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER), ktoré jej umožnia dohľad „nad vnútorným trhom EÚ s energiami.“

ACER bola vytvorená pred štyrmi rokmi v rámci 3. energetického balíčka. Jej hlavnou úlohou je pomáhať národným regulátorom pri riešení cezhraničných sporov prostredníctvom odporúčaní.

Právomoci agentúry sú však výrazne obmedzené, pretože môže rozhodovať iba na základe žiadosti národných regulačných orgánov. Nové pravidlá by jej umožnili rozhodovať nezávisle.

Akčný plán pripojený k pracovnému dokumentu predpokladá, že Komisia preskúma energetický regulačný rámec a nové povinnosti pre ACER už koncom roka 2015.

Integrácia európskeho energetického systému a radikálna reforma európskeho trhu s elektrickou energiou by mala posilniť aj spoluprácu prevádzkovateľov prenosových sústav a regulátorov. Tí sú už dnes združení v Európskej sieti prevádzkovateľov prenosových sústav  elektriny a plynu (ENTSO-E/G).

Vytvárať by sa mali regionálne centrá, ktoré budú slúžiť na zdieľanie informácií medzi národnými orgánmi. Spoľahlivé údaje a dáta by mali napomôcť k „efektívnemu plánovaniu a riadeniu cezhraničného toku elektrickej energie a plynu.“

Podľa viacerých analytikov je tento vývoj logický. „Jedného dňa budeme mať európskeho regulátora pre energiu. V prípade bankovej únie to bolo podobné- pred piatimi rokmi by si nikto nebol býval myslel, že je to možné,“ povedal minulý týždeň bývalý poradca komisára pre energeticku Gunthera Oettingera Jean-Arnold Vinois.

Mnohí predstavitelia členských štátov by však s čoraz viac centralizovaným dohľadom nad národnými energetickými regulátormi mohli mať problém. Maďarský premiér Viktor Orbán naznačil pre denník The Wall Street Journal, že očakáva „stupňujúci sa konflikt“ medzi národnými štátmi a EÚ kvôli energetickej politike, ktorá „obmedzuje národnú suverenitu.“

Nákup plynu iba počas krízy

V rámci zvyšovania bezpečnosti dodávok energií plánuje Komisia viaceré opatrenia vrátane rozvoja nových partnerstiev s krajinami Blízkeho východu, Strednej Ázie a Stredomorských štátov, ako je Alžírsko. Prioritným plynovodným projektom ostáva 45 miliardový Južný plynárenský koridor, ktorý by mal od roku 2019 dovážať do Európy azerbajdžanský zemný plyn. Ďalšou alternatívnou bude nová stratégia EÚ pre rozvoj LNG.

Komisia plánuje v budúcnosti zapracovať energetickú klauzulu do všetkých medzinárodných zmlúv, ktoré únia podpíše – vrátane Transatlantického obchodného a investičného partnerstva s USA.  Väčší dohľad bude mať Komisia aj nad bilaterálnymi medzivládnymi dohodami, ktoré budú podliehať  ex ante hodnoteniu.

Diskutovaným nástrojom na zvýšenie energetickej bezpečnosti ostáva aj spoločný nákup plynu, na ktorom sa členské štáty únie nedzhodujú. „Západné krajiny sú presvedčené, že trh s plynom funguje… Ale pre krajiny strednej a východnej Európy otázka vyznieva inak, hlavne kvôli posledným skúsenostiam,“ objasnil pre TASR podpredseda Komisie pre energetickú únie Maroš Šefčovič.

V uniknutom dokumente je mechanizmus agregovaného dopytu uvedený, ako krízový mechanizmus, ktorý môžu využívať členské štáty závislé na jednom dodávateľovi plynu. Spoločný postup bude možný iba na dobrovoľnej báze, aby sa predišlo inštitucionalizácii „nákupného kartelu,“ ako mechanizmus označila šéfka Medzinárodnej energetickej agentúry van der Hoeven.

Komisia by mala vyhodnotiť „najschodnejšiu cestu“ berúc do úvahy „pravidlá Medzinárodnej obchodnej organizácie (WTO) a európske normy pre hospodársku súťaž.“

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič a komisár pre energetiku a boj proti zmenám klímy Miguel Arias Canete predstavia konečnú verziu Strategického rámca pre Energetickú úniu už v stredu (25. február).