Šefčovič: Súčasná energetická politika únie je neudržateľná

Zdroj: Európska komisia

„V dôsledku rozličných národných podporných schém pre obnoviteľné zdroje energie, uhlie, jadrovú energiu atď., ktoré sa každoročne pohybujú na úrovni 120 miliárd eur, sme namiesto vytvárania jednotného trhu s energiami prispeli k jeho rozdrobeniu,“ zhodnotil súčasný stav európskej energetickej politiky podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič na výročnom zasadnutí európskej siete národných energetických agentúr (EnR) v Bratislave.

Vybudovanie jednotného trhu, ktoré zvýši energetickú bezpečnosť členských štátov EÚ, si podľa Šefčoviča vyžaduje upraviť pravidlá, na základe ktorých je elektrická energia, či zemný plyn produkovaný, nakupovaný a prepravovaný v rámci EÚ a odstrániť tak administratívne bariéry.

„Druhým krokom bude zlepšiť „hardware.“ Pretože môžete mať najlepšie zákony na svete, ale vždy potrebujete fyzickú infraštruktúru,“ doplnil Šefčovič s tým, že EÚ sa zameria hlavne na odstraňovanie energetických ostrovov a prepájanie členských štátov.

Komisia plánuje aj prísnejšie dozerať na samotnú implementáciu európskej legislatívy do národných systémov. „Čo sa týka transpozície legislatívy budeme na členské štáty oveľa tvrdší. Stále tu máme členské štáty, ktoré neimplementovali druhý energetický balík, nehovoriac už o tom treťom. Takýmto spôsobom však nemôžeme ďalej pracovať,“ dodal Šefčovič.

Podrobnosti Komisia predstaví už 25. februára v Strategickom rámci pre Energetickú úniu. Ten by mal obsahovať aj Akčný plán s konkrétnou legislatívou, ktorú Komisia plánuje navrhnúť a revidovať v najbližších piatich rokoch.

Prvý návrh riadiacej štruktúry by mohol byť známy už na jeseň tohto roku. Už teraz je však jasné, že jej súčasťou bude vylepšené riadenie financovania vybraných projektov. V súčasnosti môžu byť projekty financované zo štrukturálnych fondov, programu TEN-T, Junckerovho balíčka, či sa nachádzajú na zozname projektov spoločného záujmu.

„S členskými štátmi sa budeme častejšie stretávať a monitorovať pokrok, aby sme vedeli včas pomôcť. Súčasťou možno bude aj interaktívna mapa, ktorá sprehľadní, ktorý projekt je financovaný z ktorého zdroja,“ vysvetlil slovenský podpredseda Komisie.

Koncept Energetickej únie bude podľa Šefčoviča holistickým a komplexným projektom, ktorý „odstráni rezortizmus minulosti.“  K vytváraniu energetickej politiky už teraz pravidelne prispievajú odborníci z oblasti dopravy, klímy, poľnohospodárstva, ale aj priemyselnej politiky, zahraničnej a susedskej politiky, či regionálneho rozvoja a výskumu.