Slovák modernizuje globálnu energetickú diplomaciu

„Toto je jeden z vrcholných postov v energetickej diplomacii. Je niekoľko medzinárodných organizácií, ktoré sa venujú energetickej spolupráci, ale iba jedna jediná, a to je Zmluva o Energetickej charte, vytvára potrebný právny rámec pre túto významnú oblasť," uviedol  Urban Rusnák s tým, že úloha tejto medzivládnej organizácie v budúcnosti bude čoraz väčšia.

V období najväčšej plynovej krízy začiatkom roka 2009, ktorá vyústila do prerušenia dodávok zemného plynu na Slovensko a ostatné trhy EÚ, bol veľvyslancom SR v Kyjeve a aktívne sa podieľal na jej riešení.

„Keď sa zastavili dodávky plynu, tak Slovensko zistilo, že sa nemá o čo oprieť pri negociáciách o tom, že Ukrajina je povinná splniť svoje dodávky. Lebo s Ukrajinou nemáme uzatvorené zodpovedajúce dvojstranné zmluvy na vládnej ani komerčnej úrovni,“ povedal Rusnák.

Už vtedy sa teda začal zaoberať problematikou právnych vzťahov v celosvetovej energetike. Dodal, že slovenská strana pri analýze vtedajšej situácie dospela k zisteniu, že jediný medzinárodný právny rámec, ktorý poskytuje oporu pri riešení problémov tohto druhu, je Zmluva o Energetickej charte.

Stabilizácia charty

Zmluva o Energetickej charte sa zrodila v roku 1994. Podpísalo ju 51 krajín od Islandu až po Austráliu, vrátane všetkých členských štátov EÚ. Ďalších 24 krajín má pozorovateľský štatút, pričom do tejto skupiny patria takmer všetky štáty OPEC-u, Spojené štáty a Kanada. Predstavuje základný rámec pre medzinárodnú energetickú spoluprácu. Upravuje vzťahy medzi krajinami a investormi v oblasti investícií, tranzitu surovín a obchodu s nimi ako aj environmentálne dôsledky. Sídlo organizácie je v Bruseli.

V rámci dodatkového protokolu o energetickej efektívnosti sa členské štáty tiež zaviazali, že budú pri ťažbe, preprave a spracovaní energetických surovín podporovať prehlbovanie energetickej efektívnosti a čistej energie.

V nedávnom rozhovore pre časopis GreenOrbis sa vyjadril: „Je dobre známe, že energetická účinnosť je nákladovo najefektívnejším spôsobom ako riešiť viacero výziev súvisiacich s energetikou, vrátane energetickej bezpečnosti, hospodárskeho rozvoja a ochrany životného prostredia… Naďalej je však zložité mobilizovať obrovský existujúci potenciál energetickej účinnosti, dokonca aj v najvyspelejších ekonomikách sveta.“

Sídlo organizácie je v Bruseli. Slovenského kandidáta na post generálneho tajomníka zvolili koncom novembra 2011 v Sofii na 22. konferencii Zmluvy o Energetickej Charte, pričom mal silnú podporu zo strany celej Vyšehradskej skupiny a krajín EÚ. O kreslo súťažil s kandidátmi z Bulharska a Talianska. Svojho postu sa ujal začiatkom januára 2012, pričom ide o päťročný mandát.

„Moja základná úloha je stabilizovať chartu. Previesť proces jej modernizácie tak, aby sa čo najviac krajín mohlo pripojiť k tomuto režimu, ktorý vytvára potrebný právny rámec pre spoluprácu v energetickej oblasti. Pre dnešok a aj pre budúcnosť,“ opísal Rusnák svoju úlohu v rámci medzinárodnej energetickej politiky.

Doplnil, že pred pristúpením ku Energetickej charte sa nachádza Jordánsko, a tiež Afganistan a Pakistan. Podľa jeho slov je silný predpoklad, že ich vstupom do tohto režimu sa vďaka plánovanej energetickej infraštruktúre exportného ropovodu TAPI stabilizujú vzťahy na osi Turkménsko – Afganistan – Pakistan a India.

(EurActiv/TASR)