Slovenská elektromobilita dostane injekciu šesť miliónov eur

Od 1. mája majú byť elektromobily špeciálne označené. [MH SR]

Ministerstvo hospodárstva predložilo dlho očakávaný akčný plán pre využívanie elektriny v cestnej doprave. Náklady na rýchlejšie odpisy áut a nabíjačiek, ani ich nákup na ministerstvách nie sú vyčíslené.

Štát evidoval v auguste tohto roka necelých 1 700 elektrických vozidiel a 200 verejne prístupných nabíjacích bodov.

Pred dvoma rokmi si stanovil, že do roku 2030 bude po Slovensku jazdiť 35 tisíc elektromobilov, ktoré už od roku 2025 budú využívať 1 500 verejných nabíjačiek.

Ako sa k týmto číslam dopracovať? V piatok 23. novembra predložilo ministerstvo hospodárstva Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike. Ide o dlho očakávaný dokument. Generálna riaditeľka sekcie stratégie Andrea Farkašová spomenula niekoľko opatrení z neho na podujatí, ktoré EURACTIV.sk zorganizoval v marci tohto roku.

Plán obsahuje celkovo 16 opatrení. Zahŕňa obnovenie dotácie na nákup elektromobilov v hodnote 5 miliónov eur, zavedenie stimulu pre stavbu nabíjacích staníc za 1 milión eur, informačnú kampaň pre verejnosť s predpokladanou cenou 30 tisíc eur, ako aj špeciálne značky a pruhy. Napriek niekoľkomesačnej príprave sa však ministerstvu hospodárstva nepodarilo vyčísliť dopad niektorých opatrení ako rýchlejšie odpisy pre elektromobily a nabíjačky či ich nákup v rámci štátnej správy. Materiál vstupuje do medzirezortného pripomienkového konania, kde môže naraziť práve na odpor ministerstva financií. Účinný bude, až keď ho schváli vláda.

Krátkodobý akčný plán

Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami z roku 2016 stanovuje pre Slovensko cieľ 35 000 elektrických vozidiel (BEV) a plug-in hybridov (PHEV) v roku 2030. Čo sa týka infraštruktúry, štát chce mať do roku 2025 mať 1 500 stojanov pre stredne rýchle nabíjanie (do 22 kW) a rýchle nabíjanie (nad 22 kW).

K 31. augustu 2018 jazdilo po Slovensku v kategórii osobných vozidiel (M1) 888 batériových elektrických áut a 686 plug-in hybridných elektrických áut, píše sa v práve zverejnenom materiáli. Evidovaných bolo navyše 90 batériových elektrických autobusov.

Viac elektromobilov pre Slovensko. Aké opatrenia navrhli úradníci?

Rezort hospodárstva chce presadiť priame dotácie aj daňové úľavy pre používateľov elektrických vozidiel.

„Podľa aktuálnych štatistických údajov Slovenskej asociácie pre elektromobilitu je momentálne na Slovensku v prevádzke 73 DC verejne prístupných nabíjacích bodov, s výstupným výkonom nad 22 kW (vrátane 10 stojanov Tesla Supercharger) a 119 AC verejne prístupných nabíjacích bodov s výstupným výkonom menším ako 22 kW,“ uvádza ďalej dokument ministerstva hospodárstva.

Samotný akčný plán však nebude stačiť pre dosiahnutie cieľov v budúcom desaťročí. Už o tri roky bude možno Slovensko potrebovať ďalší, podľa vlastných slov je totiž plán „krátkodobý“. Zameriava sa len na obdobie rokov 2018 až 2020.

Milióny na autá a nabíjačky

Z opatrení, ktorých náklady sú vyčíslené, sú finančne najnáročnejšie dotácie pre kúpu elektromobilov a stavbu nabíjačiek. K dispozícii majú byť v rokoch 2019 – 2020.

„Pre rozvoj elektromobility je potrebné zabezpečiť kontinuitu priamej podpory na nákup elektrických vozidiel vytvorením nového podporného projektu na medzirezortnej úrovni,“ píše sa v materiáli.

Slovensko sa obáva prirýchleho nástupu elektromobility

Na rokovaní európskych enviroministrov vznikla „skupina za zelený rast“, ktorá žiada ambicióznejšie emisné ciele. Slovensko do nej nepatrí.

Pripomína, že dotačná schéma medzi novembrom 2016 a júnom 2018 podporila 831 žiadateľov. Bolo na ňu vyhradených 5,2 milióna eur, vyčerpali sa necelé 4 milióny. Vlastnú dotačnú schému s rozpočtom milión eur spustilo v marci ministerstvo životného prostredia. Zameraná je na špeciálne na obce, mestá a kraje. Zatiaľ podporila 35 nákupcov.

Dokument argumentuje, že „ukončenie pilotného projektu bez kontinuity podpory predpokladá negatívny dopad na rozvoj elektromobility v SR, a to i z toho dôvodu, že v roku 2019 sa očakáva príchod nových modelov elektrických áut (BEV a PHEV) na trh, ktoré budú poskytovať  dlhší dojazd (cca 400 km).“

Spoliehajú sa na eurofondy

Opatrenie na podporu nákupu elektromobilov má stáť 5 miliónov eur. Oproti doterajším schémam má platiť aj pre mestské automobily kategórie L7e, teda štvorkolky, a to „po vzore okolitých krajín“, napríklad Česka.

„Zahraničné skúsenosti poukazujú na úspešnosť návrhu realizovania obdobných opatrení, podpora zo strany štátu je vo fáze vytvárania trhu s vozidlami s alternatívnym pohonom kľúčovou,“ tvrdí dokument.

Štát už prispieva na elektromobily samosprávam. Zadotuje aj stavbu nabíjačiek

Obce, mestá a kraje majú prístup k novej, miliónovej dotačnej schéme pre nákup elektrických vozidiel. V druhom polroku by mala pribudnúť podpora na výstavbu nabíjacích staníc. Tiež však zrejme nepresiahne milión eur.

Ďalší miliónom eur chce ministerstvo hospodárstva podporiť od januára 2019 stavbu nabíjačiek. Z jeho analýzy vyplynulo, že európska finančná schéma – Nástroj pre prepájanie Európy (CEF) je „nevyužiteľná na národnej úrovni pre menších a samostatných žiadateľov“.

Napriek tomu sa materiál spolieha aj naďalej na eurofondy. „Z dlhodobého hľadiska je potrebné analyzovať možnosti využitia prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom finančných nástrojov (operačný program v pôsobnosti Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja SR) na podporu rozvoja infraštruktúry pre nabíjanie elektrických vozidiel po vzore okolitých krajín (napríklad Česká republika, Nemecko) a vytvoriť stabilný finančný rámec,“ uvádza vágne dokument.

Samostatný web s mapou

Posledným opatrením s vyčísleným rozpočtom je osveta pre verejnosť. Za 30 tisíc eur sa má realizovať už od novembra 2018, hoci pripomienkovanie materiálu končí až 6. decembra.

„Z dlhodobého a udržateľného hľadiska sa informačná kampaň na podporu alternatívnych palív, najmä elektromobility, bude realizovať už na existujúcich platformách, a to prostredníctvom autosalónov, výstav a ďalších podujatí s prepojením na MH SR a ďalšie rezorty,“ spresňuje akčný plán.

Únia prvýkrát reguluje emisie z nákladiakov, v hre sú kvóty na elektrokamióny

Európsky parlament žiada výraznejšie zníženie emisií ťažkých vozidiel, ako navrhuje Európska komisia. Logistické spoločnosti volajú po povinnom podiele nízkoemisných vozidiel na trhu.

Poslanci Európskeho parlamentu podporili v stredu 14. novembra v Štrasburgu plány z dielne Európskej komisie na zníženie emisií CO2 …

Kampaň bude zacielená na odbornú a laickú verejnosť, firemný sektor a verejnú správu. Uskutoční sa „formou konferencií a školení o elektromobilite, ako súčasti udržateľnej dopravy pre 21. storočie“.

Jej súčasťou bude aj samostatná webstránka s ucelenou mapou nabíjacích staníc, aká dnes neexistuje.

Zrýchelné odpisy bez vyčíslenia

Ďalším finančným opatrením – avšak s nevyčísleným rozpočtom – sú zrýchlené odpisy elektromobilov a nabíjacích staníc. Dnes si firmy odpisujú vozidlá 2 roky, nabíjačky 6 alebo 8 rokov.

„Opatrenie poskytne dodatočnú motiváciu podnikateľskému sektoru na obstaranie nabíjacej stanice a elektromobilu. Zrýchlený odpis elektromobilu bude mať pozitívny vplyv na generovanie sekundárneho trhu s elektromobilmi, kde jeho cena už nebude ovplyvnená cenou výroby,“ dôvodí materiál.

Zemný plyn má šancu pri kamiónoch a autobusoch, aj tu však súperí s elektrinou

V doprave poskytuje Európska únia finančnú podporu zemnému plynu aj elektrine. Ale posledný vývoj európskej legislatívy zvýhodňuje skôr elektromobily.

Zdrojom financovania je štátny rozpočet. V decembri má byť hotová analýza finančných dopadov, od januára by už mali platiť nové odpisové pravidlá.

Ďalšími opatreniami s dopadom na rozpočet verejnej správy majú byť zelené obstarávania, z ktorých vzídu elektromobily namiesto konvenčných áut, a budovanie nabíjacích staníc na parkoviskách štátnych inštitúcií. Štát tak chce ísť „príkladom verejnosti“. Hoci sa majú realizovať už od budúceho roka, ani náklady týchto opatrení nie sú spresnené.

Špeciálne značky a pruhy

Rýchlymi opatreniami bez dopadov na rozpočet verejnej správy sú zavedenie špeciálnych ŠPZ a povolenie jazdiť vo vyhradených pruhoch.

Od 1. mája 2019 ministerstvo vnútra podľa akčného plánu „zabezpečí zavedenie špeciálne odlíšených značiek“. ŠPZ bude nielen „slúžiť ako rozlišovací prvok pre ďalšie podporné opatrenia“, ale „zároveň prináša synergiu s marketingom elektrických áut, pretože istý podiel kupujúcich je motivovaný snahou odlíšiť sa.“

Slovenské úrady sa o tému zeleného verejného obstarávania nezaujímajú

Len menej ako 7 percent zákaziek zohľadňuje environmentálne kritériá. A iba štvrtina štátnych a samosprávnych inštitúcií sa vôbec unúvala informovať o zelenom verejnom obstarávaní.

Od rovnakého dátumu budú môcť elektromobily jazdiť v autobusových pruhoch. Cieľom je motivovať vodičov ku kúpe elektromobilu tým, že sa vyhnú zápche.

To má však platiť len do rokov 2025 alebo 2030, keďže „s prudkým nárastom počtu elektrických vozidiel sa očakáva aj preplnenie týchto pruhov, a tým opatrenie stratí svoj význam.“

Ministerstvo dopravy tiež dostalo za úlohu zjednodušiť administratívny proces pri výstavbe nabíjacej infraštruktúry. Ministerstvo práce má zase lepšiu ponuku zručností dôležitých pre výrobu a servis elektromobilov na pracovnom trhu.

Dočkajú sa aj ďalšie palivá

Akčný plán obsahuje aj zavádzanie nízkoemisných zón, pre ktoré už existuje zákon a ktoré je v právomoci obcí a miest.

Opatrením, ktoré sa bude realizovať bez ohľadu na akčný plán, je ´budovanie nabíjacej infraštruktúry pri výstavbe nových parkovacích miest. Ako uvádza aj samotný plán, bude vyplývať z transpozície európskej legislatívy.

Pre elektromobilitu hrozí Európe nová závislosť

Batériové články sa dnes do Európy dovážajú z Ázie, suroviny pre ich výrobu z Afriky. Francúzsko navrhlo európske výrobné konzorcium, Európska komisia skúma možnosti ťažby v Európe.

Materiál napokon zahŕňa niekoľko opatrení bez podrobného rozpracovania: zahrnutie témy elektromobility do všetkých relevantných stratégií a politík štátu; podpora výskumu, vývoja a výroby batérií; či realizácia právneho, technického a obchodného prostredia pre elektromobilitu na Slovensku.

Dokument ministerstva hospodárstva zdôrazňuje, že elektrina nie je jediným alternatívnym palivom. Podobné akčné plány chce vypracovať aj pre ostatné alternatívne palivá ako stlačený a skvapalnený zemný plyn a hydrogén.