Slovenské firmy žiadajú post eurokomisára pre priemysel

Závod Matadoru vo Vrábľoch. [TASR/Henrich Mišovič]

Nová priemyselná politika má byť témou tohtotýždňového európskeho summitu. Najviac ju presadzujú Nemecko a Francúzsko, zmobilizoval sa však aj európsky súkromný sektor vrátane slovenského.

Nemecko a Francúzsko predložia na summite Európskej únie tento týždeň návrh novej priemyselnej stratégie. Uviedla to v sobotu (16. marca) nemecká kancelárka Angela Merkelová, podľa ktorej bude jej cieľom umožniť európskym výrobcom lepšie konkurovať zahraničným rivalom.

Iniciatíva prichádza po tom, ako Európska komisia zabránila fúzii divízií Alstomu a Siemensu. Na začiatku marca však výzvu európskym lídrom zaslali stovky ďalších európskych a národných priemyselných združení. Apel, pod ktorý sa podpísali aj slovenské firmy, vyzýva po májových eurovoľbách na zriadenie postu podpredsedu Komisie pre priemysel.

Vraj nejde o protekcionizmus

Európskym firmám hrozí, že stratia pôdu pod nohami v kľúčových technológiách, ako sú umelá inteligencia a batérie pre elektrické vozidlá.

Nemecko a Francúzsko už vlani v decembri oznámili plány na otvorenie továrne na batérie, aby sa európski výrobcovia automobilov nemuseli spoliehať na čínsky a juhokórejský dovoz.

Zvoľnenie súťažných pravidiel pre priemysel podporuje aj Slovensko

Nová politika hospodárskej súťaže by podľa členských štátov mala zabezpečiť vyššiu konkurencieschopnosť európskych spoločností na svetovom trhu. Pod výzvu na asertívnu priemyselnú stratégiu sa podpísali tiež krajiny V4. 

A nastal čas, aby sa do európskej priemyselnej stratégie zapojilo viac krajín, uviedla Merkelová pred summitom v Bruseli 21. a 22. marca. „Existujú rôzne ponuky, existujú európske možnosti a pokúsime sa získať ďalšie členské krajiny EÚ, aby sme sa vydali touto cestou,“ povedala.

Dodala, že nejde o protekcionizmus, ale o „reakciu na vývoj svetového obchodu“.

Dilema európskeho priemyslu

Manifest o novej „európskej priemyselnej politike pre 21. storočie“ zverejnili Berlín a Paríž 19. februára. Urobili tak potom, ako Európska komisia zablokovala fúziu vlakových divízií Alstomu a Siemensu, ktoré ju presadzovali s argumentom o konkurencieschopnosti na svetom trhu.

Dokument sa hlási k cieľu „uhlíkovo neutrálneho hospodárstva“, ktorý je zakotvený aj v návrhu klimatickej stratégie pre Európsku úniu do roku 2050 z dielne Európskej komisie.

Európa stojí podľa manifestu pred dilemou „zjednotiť sily alebo nechať našu priemyselnú základňu a kapacity postupne vymiznúť“. Žiada, aby sa plán priemyselnej politiky do roku 2030 stal prioritou budúcej Európskej komisie po májových eurovoľbách.

Plán má podľa Nemecka a Francúzska stáť na troch pilieroch: financovanie a podpora nových technológií vrátane umelej inteligencie, zmena politiky hospodárskej súťaže a štátnej pomoci a napokon ochrana voči mimoeurópskym konkurentom.

Strata pracovných miest

Nedávno sa v tejto téme zmobilizovali aj priemyselné združenia vrátane slovenských. Hlavám štátov a vlád poslalo výzvu 136 európskych a 396 národných industriálnych zväzov.

„V dôsledku finančnej krízy v roku 2008 prišla Európa v odvetví výroby o milióny pracovných miest, čo malo dramatický vplyv na dotknuté osoby, ako aj významný celospoločenský dopad. Dokonca aj teraz sme ďaleko od úrovne zamestnanosti, ktorá bola zaznamenaná pred krízou a pracovné miesta sú vystavené znepokojujúcim medzinárodným trendom, vrátane narastajúceho protekcionizmu,“ píše sa v slovenskom preklade.

V európskej klimatickej stratégii chýba Slovensku viac jadrovej energie

Členské štáty diskutujú o ambícii Európskej únie dosiahnuť nulové emisie do roku 2050. Z V4 sa ozýva obhajoba atómovej energie, varuje tiež pred dopadom na energeticky náročný priemysel.

V európskom priemysle existuje 52 miliónov priamych a nepriamych pracovných miest.

„Európska únia (EÚ) teraz potrebuje ambicióznu priemyselnú stratégiu na to, aby mohla konkurovať ostatným globálnym regiónom – napríklad Číne, Indii a Spojeným štátom – ktoré už priemysel zaradili na vrchol svojej politickej agendy,“ vyzývajú združenia, medzi ktoré patrí Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov či Klub 500.

Komisár pre priemysel

Priemyselné organizácie žiadajú, aby bola v budúcej Európskej komisii zriadená pozícia podpredsedu pre priemysel, ktorý predloží novú priemyselnú stratégiu. Európska rada, kde sedia hlavy štátov a vlád, má každoročne „vyhodnotiť pokroky v implementácii tejto priemyselnej stratégie EÚ a poskytnúť politické usmernenia na podporu európskej konkurencieschopnosti.“

Priemysel má dnes v portfóliu komisárka pre vnútorný trh Elżbieta Bieńkowska. Dosah naň majú však minimálne ďalší piati komisári pre obchod, pracovné miesta, investície a konkurencieschopnosť, ako aj pre hospodársku súťaž, klímu a energetiku a hospodárske a finančné záležitosti.

Okrem priemyselnej politiky bude témou tohtotýždňového summitu aj návrh dlhodobej klimatickej stratégie z dielne Komisie.

Slovenské ministerstvo hospodárstva zdôraznilo v pozícii k dokumentu, že prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo by mal byť „spravodlivý pre občanov a neohroziť konkurencieschopnosť priemyslu“.