Slovenskí dodávatelia elektriny sa nezhodujú, ako riešiť nekalé praktiky vo svojom odvetví

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Všetci dodávatelia elektrickej energie, ktorí odpovedali v ankete EURACTIV.sk, sa vyjadrili, že sa s nekalými praktikami stretávajú. Majú však rozdielne názory na to, čo je hlavným problémom a ako ho treba riešiť.

Kým spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE) vidí najväčší problém v nečestných praktikách niektorých podomových predajcov, podľa Slovakia Energy nečestné prostriedky dodávatelia využívajú najmä pri snahách o udržanie zákazníka, ktorý už podpísal zmluvu s novým dodávateľom. Slovenský plynárenský priemysel (SPP) tiež vidí problém v nečestných obchodných zástupcoch, ale aj v zavádzaní pri predkladaní ponúk.

Rozdielne spoločnosti vnímajú aj riešenia problému. Podľa VSE sa situácia bez legislatívnych zmien nepohne, SPP naopak prínos v sprísňovaní zákona nevidí. Slovakia Energy si myslí, že by mohla pomôcť samoregulácia dodávateľov, napríklad prostredníctvom podpisu deklarácie.

EURACTIV.sk v ankete oslovil aj spoločnosti Západoslovenská energetika a Stredoslovenská energetika, ktoré sa však do stanoveného termínu nevyjadrili. Uvedených päť spoločností dokopy pokrýva 98 percent trhu dodávok elektrickej energie pre domácnosti (údaj z roku 2018).

Budú odberatelia elektriny lepšie chránení pred nekalými praktikami?

Nová európska smernica, ktorú by mal rezort hospodárstva transponovať do konca roka, obsahuje niekoľko opatrení pre lepšiu ochranu spotrebiteľa. O ďalších krokoch v tejto oblasti ministerstvo zatiaľ nehovorí, podľa dodávateľov elektriny by však mohlo.

Problémoví predajcovia

Zákazníci VSE sa podľa obchodného riaditeľa Miroslava Kullu sťažujú napríklad na nátlakový predaj a nedostatočné alebo zavádzajúce informácie. Stretávajú sa tiež s obchodnými zástupcami, ktorí sa vydávajú za odpočtárov alebo zástupcov iných spoločností, než zastupujú v skutočnosti. Niektorí tiež zákazníkom tvrdia, že ich aktuálny dodávateľ končí.

„Dokonca zákazníci tvrdia, že nič nepodpísali a že podpis na zmluve uzatvorenej cez podomový predaj musel byť sfalšovaný samotným predajcom,“ konštatuje Kulla.

S predajcami, ktorí sa vydávajú za zástupcov iných spoločností alebo hovoria o konci aktuálneho dodávateľa, sa podľa obchodného riaditeľa Jiřího Koudelu stretli aj zákazníci Slovakia Energy. Tvrdí, že to robia najmä dominantní dodávatelia. Najväčšie trhové podiely majú na Slovensku ZSE (36 %), SSE (26 %) a VSE (22 %).

Problém však podľa Koudelu vo veľkej väčšine prípadov nenastáva pri podpise zmluvy, ale až pri aktivitách, ktorými sa pôvodný dodávateľ snaží zákazníka udržať. „Napríklad vo forme nátlaku na zákazníka argumentmi, že bol určite podvedený, že na nového dodávateľa eviduje veľa sťažností, že sľubovaná úspora je minimálna a že odchodom k inému dodávateľovi zákazník prichádza o istotu dodávok,“ vymenuváva.

Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov hovorí, že veľká skupina podnetov, ktoré ich združenie rieši, sa týka sankcií, ktoré spotrebitelia platia pri predčasnom ukončení zmluvy s dodávateľom.

VSE tvrdí, že si voči zákazníkom takéto sankcie neuplatňuje. SPP uvádza, že ako prvý dodávateľ prišiel s ponukou služieb bez viazanosti, takže v prípade zmeny dodávateľa zákazníka žiadnym spôsobom nepenalizuje. Slovakia Energy účtuje pri predčasnom ukončení zmluvy 120 eur za odberné miesto, najskôr sa však snaží zákazníka presvedčiť, aby neodišiel.

Pomôže samoregulácia?

Riešením by mohla byť samoregulácia, napríklad formou podpisu deklarácie dodávateľov. To začiatkom roka spravilo napríklad deväť dodávateľov v Českej republike. „Myslím si, že by to mohlo pomôcť. Ak by podobná aktivita vznikla aj na Slovensku, radi sa k tomu pripojíme,“ uviedol obchodný riaditeľ Slovakia Energy Jiří Koudela.

Zväz obchodu a cestovného ruchu (SOCR) ČR však upozorňuje, že v Česku deklaráciu podpísali len dodávatelia, ktorí pravidlá dodržiavali aj predtým. „Samoregulácia funguje iba medzi tými slušnými. Aj ak deklaráciu podpíše 80 percent trhu, ostane 20 percent, ktoré sa k tomu nikdy neprihlásia,“ uviedol na februárovej konferencii o novele energetického zákona v Prahe prezident zväzu Tomáš Prouza.

Aj VSE predpokladá, že by deklaráciu podobne ako v Českej republike podpísali len spoločnosti, ktoré už dnes dodržiavajú etický kódex, aj keď ju považuje za dobrý príklad pre zákazníkov. Dôležitá je však podľa nej aj úprava legislatívy.

S legislatívnymi zmenami naopak nesúhlasí spoločnosť SPP. „Prísnejšia úprava podmienok predaja v legislatíve by podľa nášho názoru, nebola prínosom pre ďalší rozvoj trhu s energiami,“ uviedol jej hovorca. Ochrana spotrebiteľa je podľa SPP dostatočná, aj keď sa nebráni iniciatívam na zlepšenie fungovania trhu, napríklad v oblasti informovania spotrebiteľov. K podpisu deklarácie sa spoločnosť nevyjadrila.

Česko rieši nekalé praktiky pri predaji energie, tŕňom v oku sú sprostredkovatelia

V Česku sa intenzívne diskutuje o novele energetického zákona, ktorá by odberateľov mala ochrániť pred nečestnými praktikami v tomto sektore. Tie sú podľa ÚRSO stále problémom aj na Slovensku.

Štát nie je dostatočne aktívny

VSE a Slovakia Energy sa zhodujú, že štátne inštitúcie v ochrane spotrebiteľa nie sú dostatočne aktívne. „Mali by podniknúť kroky na dosiahnutie toho, aby sa zákazníci na nich obracali vo väčšej miere,“ odporúča VSE. V súčasnosti má totiž skúsenosť, že sa zákazníci obrátia len na dodávateľa, ale nie na ÚRSO, ani Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI).

Za rok 2019 ÚRSO prijal 362 podnetov od spotrebiteľov. Jeho český náprotivok, Energetický regulačný úrad, napríklad za rovnaké obdobie riešil 14 259 podnetov.

Spoločnosti Slovakia Energy prekáža, že ÚRSO a SOI neriešia situácie, keď obchodní zástupcovia inej spoločnosti zákazníkov klamlivo informujú, že Slovakia Energy končí. „Iba odkazujú na možnosť brániť sa voči týmto aktivitám súdnou cestou, čo je pri rýchlosti súdnych konaní úplne zbytočné,“ myslí si Koudela zo Slovakia Energy.

Potvrdzuje to aj Čakovská zo S.O.S. „Orgánom, ktorý má vykonávať dohľad nad zákazom nekalých obchodných praktík pri podomovom predaji elektriny je ÚRSO, no nerobí to,“ uviedla v rozhovore pre EURACTIV.sk.

Pomáha spotrebiteľom s účtami za energie: Podomový predaj treba zakázať

Ľudia s najnižšími príjmami paradoxne platia za energie najviac, hovorí PETRA ČAKOVSKÁ zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov. Nemajú totiž peniaze na zateplenie domov a zároveň sú najčastejšie vystavení klamlivým praktikám podomových predajcov. Tie štát podľa jej skúseností takmer nerieši.