Slovensko a juhovýchodná Európa priorizujú plynárenské projekty

Zdroj: TASR/Archív SPP

Pätnásť európskych krajín, vrátane Slovenska, v Dubrovníku podpísalo memorandum o porozumení a odsúhlasilo akčný plán, ktorý ma za cieľ urýchliť výstavbu chýbajúcich prepojení plynárenských infraštruktúr, tak aby mal každý štát v regióne prístup k najmenej trom rôznym zdrojom plynu.

Krajiny ďalej plánujú spolupracovať aj pri riešení „zostávajúcich technických a regulačných otázok,“ ktoré oslabujú bezpečnosť dodávok energie v región.

Prostredníctvom iniciatívy Európskej komisie v oblasti plynárenskej konektivity v strednej východnej a juhovýchodnej Európe (CESEC) sa sústredia na celkovo 21 prioritných projektov, medzi ktoré patrí budovanie nových plynovodov, ale aj čo najlepšie využitie existujúcej infraštruktúry napríklad umožnením spätného toku.

V prvej fáze sa 15 krajín sústredí na vybudovanie transjadranského plynovodu (TAP), ktorý privezie plyn z Azerbajdžanu a Strednej Ázie a prepojovacích plynovodov medzi Gréckom a Bulharskom ale aj Bulharskom a Srbskom.

Na stole je aj posilnenie plynovodných systémov v Rumunsku a Bulharsku a dobudovanie LNG terminálu v Chorvátsku spolu s tzv. evakuačným systémom, ktorý umožní presun skvapalneného plynu smerom na Maďarsko.

Akčný plán obsahuje aj tzv. podmienené projekty, ktoré môžu byť podporené v prípade, že jeden z prioritných projektov zlyhá. Medzi ne patrí aj dobudovanie prepojenia medzi Chorvátskom a Srbsko, nový LNG terminál na severe Grécka či pripojenie rumunských offshore nálezísk k prenosovej sústave.

Vo všeobecnosti by projekty infraštruktúry mali financovať účastníci trhu, ale v prípade potreby a z dôvodu ich včasného dokončenia posúdia krajiny CESEC zapojenie Európskej investičnej banky (EIB) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR). Navrhovateľom projektov sa takisto odporúča najmä, aby využívali príležitosti, ktoré ponúka nový Európsky fond pre strategické investície (EFSI).