Slovensko porušilo pravidlá EÚ pre liberalizáciu energetiky

Komisia začala konanie pre porušenie pravidiel EÚ, čo je prvý krok k možnej žalobe na Európskom súdnom dvore, proti väčšine členských krajín – 25 z 27. Dôvodom je, že dostatočne neimplementovali takzvaný druhý balík liberalizácie energetiky, ktorým sa mal trh elektrickej energie a plynu otvoriť väčšej konkurencii. Jedine Malta a Cyprus sa vyhli konaniu Komisie.

„V čase finančnej krízy je jednoducho neakceptovateľné, aby európski spotrebitelia a firmy trpeli bremenom zle fungujúceho energetického trhu“, vyhlásil komisár pre energetiku Andris Piebalgs.

„Komisia je rozhodnutá uskutočniť všetky nevyhnutné kroky k tomu, aby európskych spotrebiteľom zabezpečila možnosť profitovať zo skutočnej možnosti vybrať si, lepších cien a posilnenej bezpečnosti dodávok, ktoré môže poskytnúť len otvorený a konkurenčný trh“, povedal komisár.

Vo vyhlásení Komisie sa píše, že všetkých 25 previnilcov dostane formálne oznámenie o nesplnení regulácií pre sektor elektrickej energie a plynu. Mnohé z týchto krajín dostali podobné varovanie už v roku 2006.

Medzi hlavnými previneniami patrí podľa Komisie nedostatok informácií, poskytovaných operátormi transmisných systémov pre elektrinu a plyn, čo obmedzuje prístup nových dodávateľov na sieť. Komisia tiež poukázala na „pretrvávanie regulovaných cien, najmä v prospech veľkých zákazníkov“, ktoré „kladú prekážky novým vstupujúcim na trh“.

Medzi previneniami sú aj neexistencia „jednoduchej a lacnej“ procedúry pre riešenie spotrebiteľských sporov na národnej úrovni, čo Komisia považuje za „základnú premisu“ energetického trhu EÚ.

Hoci reformy druhého liberalizačného balíka pre energetiku ešte nie sú implementované, súhlas ministrov životného prostredia dal zelenú už tretiemu liberalizačnému balíku.

Členské štáty súhlasili so „všeobecnými líniami“ tretieho balíka už v minulom roku. Jeho hlavným pilierom je vlastnícky unbundling – oddelenie vlastníctva výroby, transmisie a dodávky energií.

Skupina krajín vedená Francúzskom a Nemeckom sa však postavila proti tomuto plánu na rozdelenie veľkých, vertikálne integrovaných energetických firiem, a dokázali do balíka pretlačiť aj alternatívnu možnosť, podľa ktorej ostane vlastníctvo zachované, no transmisia sa podriadi nezávislým regulátorom.

Kompromis s Parlamentom, v ktorom sa posilnili práva spotrebiteľov, bol schválený v marci, a v apríli Parlament schválil celý legislatívny balík.

(Podľa agentúry Reuters)