Slovensko prejde na nový systém podpory obnoviteľných energií

Solárne panely [EPA/EFE/AAP]

Väčšie obnoviteľné zdroje dostanú namiesto výkupných cien príplatky. Ministerstvo hospodárstva predloží nový zákon v apríli alebo v máji.

Nový zákon o podpore obnoviteľných zdrojov bude do pripomienkového konania predložený v apríli alebo v máji 2018. Uvádza to predbežná informácia o návrhu zákona, ktorú na portáli SlovLex zverejnilo ministerstvo hospodárstva v piatok 23. marca.

Rezort hospodárstva dal verejnosti možnosť pripomienkovať predbežnú informáciu do štvrtku 29. marca.

Hlavnou novinkou zákona bude prechod od výkupných cien (feed-in tariff) k príplatku (feed-in premium), ktorého predpokladom bude úspech vo výberovom konaní – aukcii. Nový systém sa bude vzťahovať len na väčšie obnoviteľné zdroje.

Kým v prípade výkupných cien sú výrobcovia odmeňovaní za celý objem elektriny dodanej do siete, a to na úrovni fixných cien, príplatok predstavuje len bonus nad rámec trhovej ceny.

Pokračovanie výkupných cien pre menších

„Navrhuje sa komplexná reforma podpory elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na viac trhovo orientovaný typ podpory v súlade s najlepšou zahraničnou praxou a požiadavkami legislatívy Európskej únie,“ uvádza sa v predbežnej informácii.

„Základnou formou podpory pre všetky väčšie nové zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie bude podpora prostredníctvom príplatku,“ píše sa v dokumente.

Potenciál Slovenska pre obnoviteľné energie je vyše 20 percent

Európska únia môže spotrebu obnoviteľných zdrojov do roku 2030 zdvojnásobiť, a to s pozitívnou ekonomickou bilanciou, tvrdí Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu.

Pre „zariadenia s menším inštalovaným výkonom“ bude naďalej platiť systém podpory výkupom elektriny za vopred stanovenú cenu a doplatkom (feed-in tariff).

Predbežná informácia zároveň ubezpečuje, že „pre existujúcich výrobcov sa zachovajú garantované práva podpory.“

Odbremenenie distribučných spoločností

Nový zákon by mal odbremeniť distribučné spoločnosti, ktoré doteraz podporu spravovali a vyplácali. „Agenda podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou je decentralizovaná medzi troch prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, čo zvyšuje administratívne náklady aj náklady na predikciu a následné manažovanie odchýlok,“ píše sa v predbežnej informácii.

Návrh zákona by mal zaviesť centrálnu správu podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v oblastiach manažmentu podpory, dát a financovania.

„Spolu s prechodom na centrálnu podporu financovania sa vyrieši aj úhrada nákladov, ktoré vynaložia prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav v súvislosti s doterajšou podporou,“ uvádza dokument.

Výrobca bude navyše sám niesť zodpovednosť za odchýlku. Túto zodpovednosť môže preniesť na iného účastníka trhu s elektrinou.

Prelomí nový zákon stop-stav?

O novej podobe zákona už ministerstvo hospodárstva informovalo pri niekoľkých príležitostiach.

Šéfka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie (SAPI) sa však obáva, že nevyrieši súčasné problémy. „Východiskový materiál je nastavený veľmi dobre a pripomína mi zákon z roku 2009. Obávam sa, že vykonateľnosť nového zákona v praxi opäť nebude transparentná,“ povedala Veronika Galeková v decembrovom rozhovore pre euractiv.sk.

Bojuje za obnoviteľné zdroje na Slovensku: Európska komisia nás sklamala

Neodrádza nás dostavba jadrovej elektrárne, ani neriešenie našich sťažností v Bruseli, hovorí VERONIKA GALEKOVÁ.

Je skeptická aj k prelomeniu stop-stavu, ktorý vyhlásili distribučné spoločnosti. Do siete odmietajú zapojiť zdroje s výkonom vyšším ako 10 kW s tým, že na to nie sú technicky pripravené.

„Namiesto výkupných cien môžeme mať trhovo orientované mechanizmy ako aukcie či doplatky (feed-in premium), ale pokiaľ bude zhora schvaľovaný status quo, že technický stav sietí je nevyhovujúci, aj novela zákona nám bude nanič,“ uviedla Galeková.

Kombinovaná výroba a nižšie náklady pre firmy

Novinkou v zákone by mala byť aj úprava podpory „rekonštruovaným zariadeniam vyrábajúcim elektrinu vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, a to sprísnením podmienok s dôrazom na zvýšenie účinnosti.“

Zákon by mal napokon poskytnúť „možnosti zníženia nákladov na elektrinu pre priemyselné podniky, pričom pomoc bude v súlade s usmernením o štátnej pomoci a bude sa obmedzovať na odvetvia, ktorých konkurenčné postavenie je vystavené riziku vzhľadom na náklady vyplývajúce z financovania podpory energie z obnoviteľných zdrojov.“

Týkať by sa to mohlo napríklad oceliarskeho priemyslu, ktorý má obrovskú spotrebu energie.

Galekovú najviac zaujíma aspekt transparentnosti. „Kto bude vyberať zdroje, ktoré sa zapoja? Na základe akých kritérií ich bude vyberať? Bude to transparentné – zverejnia sa technické údaje o výpočte, koľko megawattov sa pripojí z ktorého zdroja?“ opýtala sa v rozhovore.

Nový zákon o energetike chváli aj opozícia. Podporuje výstavbu nabíjacích staníc

Zníženie administratívnej záťaže pre hotely či reštaurácie s nabíjačkami vítajú zástupcovia opozície i zástancovia elektromobility.