Slovenských architektov ocenili za revitalizáciu elektrárne

Obnova budov s dôrazom na environmentálne hľadisko bola hlavnou témou 48. ročníka medzinárodného veľtrhu architektúry SAIE 2012, ktorý sa konal minulý týždeň v talianskej Bologni. Medzi víťazmi súťaže dominovali architekti z Európy, s výnimkou Indie a Japonska. V kategórii rozvoja a zhodnotenia nehnuteľnosti získali Slováci Vladimír Hain a Michal Ganobjak 2. miesto medzi študentmi i architektmi, a to za rekonštrukciu mestskej elektrárne v Piešťanoch a v spolupráci s Tomášom Hanáčkom aj za návrh premeny bývalej kafilérie v Nitre na akvapark.

Hlavným organizátorom súťaže je európska organizácia Archi-Europe, pracujúca pod záštitou Európskej komisie. Na tohtoročnom veľtrhu s podtitulom „Regenerovať a zlepšiť – vysoko inovatívne a udržateľné riešenia“ autori z celého sveta predstavili možnosti revitalizácie zničených alebo opustených stavieb s perspektívou ich ďalšieho využitia.

,,Toto fórum je v rámci významnosti medzinárodných podujatí v oblasti stavebníctva, architektúry a prezentácie nových technológií, niečo podobné ako ženevský alebo detroitský autosalón pre milovníkov áut,“ povedali po návrate autori štúdie V. Hain a M. Ganobjak.

Potenciál budov v Únii

V rámci politík EÚ si udržateľné stavebníctvo a energeticky efektívne renovácie získavajú čoraz väčšiu pozornosť. Európska komisia poukazuje nielen na prospech pre životné prostredie a klímu, ale tiež na hospodársky rast.

Zlepšením izolácie budov by sa podľa odhadov EK mohlo napríklad do roku 2020 vytvoriť až pol milióna pracovných miest. Nižšou spotrebou energie v priestoroch budov by výdavky ušetrili domácnosti, ale tiež firmy, ktoré by ich mohli ďalej investovať.

V rámci novej stratégie pre podporu stavebníctva sa preto EK rozhodla zvýšiť stimuláciu výstavby nízkoenergetických budov, v ktorých sa prevádzkové náklady na systémy energií môžu v porovnaní s konvenčnou stavbou znížiť až o 80 %.

Z nedávnej analýzy, ktorú si nechala vypracovať Globálna sieť pre hospodárnosť budov tiež vyplýva, že hoci po legislatívnej stránke jestvuje dostatok stimulov, ktoré by  mali naštartovať renovácie budov, bráni tomu nedostatok vôle náležite zavádzať opatrenia v praxi.

Naftu nahradia poznatky

V zhodnotení projektu piešťanskej elektrárne porota súťaže uviedla: „Najväčší prínos projektu je jeho komplexnosť. Interdisciplinárna a neustála spolupráca medzi architektom, investorom, nezávislými odborníkmi a pamiatkovým úradom musí prebiehať nielen počas návrhu, ale aj počas realizácie. Len vtedy so sebou prináša dlhodobé vízie a plánované no neunáhlené rozhodnutia.“

Jeden z členov poroty Juan Manuel Herranz dodal: „Porota si všimla nielen architektonické riešenie, ale aj fakt, že  projektov zachovania priemyselnej architektúry je v regióne strednej Európy málo. Preto odhodlanie investora  vdýchnuť priemyselnej histórii nový život, s programom určeným pre širokú verejnosť a nielen pre jeho vlastné potreby, hralo v ocenení dôležitú úlohu.

Tehlová stavba z roku 1906 bola po skončení svojho pôvodného poslania ako obecná dieselová elektráreň a neskôr rozvodňa, vyhlásená za technickú pamiatku. Jej majiteľ a správca – spoločnosť Západoslovenská energetika – vyhlásila v roku 2008 súťaž pre študentov architektúry.

Výsledkom je prebiehajúca premena industriálnej budovy na multifunkčný priestor pre s interaktívnym múzeom kolobehu energie pre deti a mládež. Prestavba sa rozbehla v máji 2012, dokončenie prvej fázy projektu s nákladom 2,5 milióna eur sa očakáva  na jeseň 2013.

Projekt zatiaľ v plne výške financuje Západoslovenská energetika.  „Ocenenie z Bologne je pre nás veľkým zadosťučinením v čase, kedy podobným činom doba nepraje. Stačí sa len pozrieť na to, v akom stave sú pamiatky industriálnej výstavby na Slovensku.  Preto veríme, že náš projekt ukáže skeptikom udržateľnú cestu využitia priestorov, ktoré dýchajú svojou jedinečnou atmosférou i dnes,“ uviedol Ján Orlovský, hovorca spoločnosti.