Slovinské problémy s jadrovou bezpečnosťou

„Slovinské úrady potvrdili, že nedošlo k žiadnemu úniku do životného prostredia. Situácia je považovaná za plne pod kontrolou“, hovorí vo včerajšom tlačovom vyhlásení Komisia.

Chladiaca zmes unikla predvčerom z atómovej elektrárne Krško na juhozápade Slovinska, operátor ho oznámil ešte v ten istý deň systému ECURIE (European Community Urgent Radiological Information Exchange).

„Reaktor Jadrovej elektrárne Krško bol kompletne odstavený o 7:30“ a „relatívne malý únik ostal obmedzený na budovu zariadenia“, konštatuje vo vyhlásení Komisia.

Únik nespôsobil žiadne vážnejšie ohrozenie životného prostredia alebo zdravia, no nastal v citlivom čase, keď v EÚ prebieha živá diskusia o budúcnosti jadrovej energetiky. Jej advokáti ju považujú za nevyhnutnú pre zníženie emisií CO2, a zaistenie energetickej bezpečnosti, kritici zas poukazujú okrem iného na problémy s bezpečnosťou zariadení.

Podľa Greenpeace, ktorý sa stavia aktívne proti atómovej energii, je  incident „dôkazom hrozby, ktorou sú všetky jadrové zariadenia Európy pre populáciu, životné prostredie a omnoho viac. Tí, ktorí plánujú stavbu ďalších jadrových reaktorov, by sa mali poučiť z varovania a odmietnuť jadrovú technológiu.“

Členské krajiny sú v otázke rozdelené na tri skupiny. Najtvrdší odporcovia, ako Rakúsko, sa jadrovej energie úplne vzdali. Krajiny ako Nemecko či Španielsko síce atómové elektrárne stále využívajú, no neplánujú stavbu nových. Slovensko patrí do tretej skupiny projadrových krajín, ktorej neformálnym lídrom je Francúzsko. Európska komisia je oficiálne v otázke neutrálna, rozhodnutie necháva na štáty, viacerí komisári sa však v poslednej dobe vyjadrovali v prospech využívania atómovej energie.