Smernica o plyne cieli na Nord Stream 2, Slovensko sa obáva o Veľké Kapušany

Ilustračné foto [TASR/Roman Hanc]

Nová smernica o plyne má zabezpečiť uplatňovanie európskych súťažných pravidiel na Nord Stream 2. Slovenské ministerstvo hospodárstva sa chce uistiť, že sa nebude vzťahovať na Veľké Kapušany.

Európske pravidlá pre trh s plynom sa dnes vzťahujú len na plynovody spájajúce dva alebo viac členských štátov Európskej únie. Netýkajú sa plynovodov z tretích krajín a do nich. Pre ne určujú právny rámec medzinárodné dohody. To platí aj pre Nord Stream 2, ktorý má spájať Rusko s Nemeckom.

Európska komisia, podľa ktorej tento projekt protirečí energetickej únii, sa s tým však nezmierila. Navrhla novú smernicu o vnútornom trhu s plynom, ktorá má zabezpečiť uplatňovanie súťažných pravidiel na plynovody z a do tretích krajín.

Slovenska si vytvára pozíciu

Na začiatku apríla predložilo slovenské ministerstvo hospodárstva na pripomienkovanie návrh stanoviska Slovenska k novej smernici.

Komisia ide pre Nord Stream 2 meniť európsku legislatívu

Európska exekutíva chce odstrániť právnu neistotu okolo ruského plynovodu. Dosiahne opak, tvrdia jeho zástancovia.

S touto pozíciou potom pôjde do Rady EÚ, ktorá musí smernicu spolu s Európskym parlamentom schváliť.

Rezort hospodárstva sa chce v prvom rade uistiť, že legislatíva sa nebude vzťahovať na prepojenie vo Veľkých Kapušanoch. Odtiaľ prichádza na Slovensko cez Ukrajinu ruský plyn. Jeho preprava ďalej do západnej Európy tvorí významnú časť príjmov pološtátnej spoločnosti Eustream.

Súťažné pravidlá a Veľké Kapušany

Voči plynovodu Nord Stream 2 sa už od začiatku postavilo 13 štátov vrátane Slovenska, podľa ktorých je projekt proti myšlienke energetickej únie. Smernica namierená proti Nord Streamu 2 by však paradoxne mohla negatívne ovplyvniť aj slovenskú pozíciu. Slovensko samotné má totiž prepojenie s treťou krajinou – Ukrajinou na bode Veľké Kapušany.

„Pre Slovenskú republiku je mimoriadne citlivá otázka uplatňovania pravidiel tretieho energetického balíčka na existujúcich plynovodoch (SR sa týka prepojovací bod Veľké Kapušany),“ konštatuje dokument ministerstva hospodárstva v úvode.

Tretí energetický balíček zahŕňa prístup tretích strán k plynovodu, reguláciu taríf za prepravu, oddelenia vlastníctva plynovodu a plynu v ňom, ako aj vyššiu transparentnosť. Zdá sa, že rezort hospodárstva sa chce uistiť, že smernica nebude mať dopad na plynovod prichádzajúci na Slovensko z Ruska cez Ukrajinu.

Merkelová: Ak nebude dohoda s Ukrajinou, nebude ani Nord Stream 2

Nemecká kancelárka vyhlásila, že plány na kontroverzný ruský plynovod nemôžu pokračovať bez záruk pre Kyjev. Eurokomisár pre energetickú úniu označil Ukrajinu za spoľahlivého prepravcu. 

Výnimky pre existujúce prepojenia

V návrhu sú ustanovenia, ktoré by umožnili udeliť výnimky novým aj existujúcim prepojeniam. Do druhej kategórie patria aj Veľké Kapušany.

„Pokiaľ ide o existujúce plynovody… členské štáty budú môcť udeliť odchýlky z uplatňovania hlavných ustanovení smernica za predpokladu, že by odchýlka neohrozila hospodársku súťaž, účinné fungovanie trhu alebo bezpečnosť dodávok v Únii,“ píše rezort hospodárstva v návrhu stanoviska, keď analyzuje dopady smernice.

V pozičnej časti dokumentu však ministerstvo vyjadruje obavu z uplatňovania smernice na existujúcu infraštruktúry ako z „najvážnejšieho dôsledku“.

Ministerstvo žiada presnejšiu definíciu

Navrhuje preto „spresnenie definície prepojenia, ktoré jednoznačne potvrdí, že zavádzaná zmena definície prepojenia nebude mať vplyv na existujúcu infraštruktúru s prepojovacím bodom na hranici členského štátu a tretieho štátu (tzv. onshore interconnectorov, ako je napríklad plynovod Bratstvo Ukrajina – Slovensko, bod Užhorod – Veľké Kapušany), ale že sa bude týkať len takých častí plynovodov, ktoré sa tiahnu medzi hranicou EÚ a bodom vstupu do/výstupu z tretích štátov.“

Keď sa euractiv.sk opýtal ministerstva na bližšie zdôvodnenie, jeho tlačový odbor len odpísal, že „smernica sa na tento bod vzťahovala a jej novela by ho nemala zasiahnuť.“ Dodal, že „v súvislosti s návrhom novely smernice a hraničným bodom Veľké Kapušany ide predovšetkým o zabezpečenie právnej istoty.“

Euractiv.sk sa na názor opýtal aj prepravcu plynu Eustream, ten sa však nevyjadril.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh slovenskej pozície od 3. do 16. apríla.