Sofia chce extra peniaze na odstávku jadrovej elektrárne

Zdroj: www.greenpeace.org.uk

O bulharskej požiadavke informoval 20. apríla minister hospodárstva Peter Dimitrov. Európska komisia potvrdila, že na pracovnej úrovni prebiehajú rozhovory, o presnej sume sa však zatiaľ podľa nej nehovorí. EÚ určila na odstavenie štyroch blokov 550 miliónov eur, z toho 350 miliónov už bolo podľa ministra použitých.

Komisia však odmieta, že by šlo o nejaký konflikt. „Nikdy sme neboli proti predĺženiu schémy podpory (pre odstavenie starších blokov atómovej elektrárne Kozloduy)“, povedal pre EurActiv hovorca Komisie Ferran Tarradellas. Dodal však, že predĺženie za rok 2009 bude potrebovať vysvetlenie.

Bulharskí predstavitelia radi hovoria nie o podpore, ale o „kompenzácii“ za predčasné zavretie blokov. Pred zavretím bloku tri a štyri na elektrární Kozloduy, na ktoré tlačila EÚ v predvstupovom procese, bolo Bulharsko exportérom energie v regióne. Teraz túto strategickú pozíciu stratilo, čo vyvolalo nedostatok energie na celom Balkáne, najmä v Albánsku. Bulharskí predstavitelia hovoria o stratách miliárd eur.

Sofia plánuje stavbu novej jadrovej elektrárne, tento raz plne kompatibilnej so západnými štandardmi, na dunajskom ostrove Belene. Jej dokončenie však bude trvať niekoľko rokov. Nedostatok elektrickej energie v krajine i širšom regióne inšpiroval niekoľkých bulharských politikov a jadrovú loby k požiadavke, aby bol blok tri a štyri opäť spustený. Prieskum verejnej mienky ukázal, že to podporuje aj väčšina obyvateľov. Odstavenie blokov je však ukotvené v bulharskej Prístupovej zmluve a Komisia dala jasne najavo, že jej podmienky nemá chuť meniť.

Odstávka jadrových elektrární je širším problémom. Komisia odhaduje, že do roku 2025 bude musieť byť odstavená až tretina z dnes fungujúcich 145 reaktorov v EÚ. V nedávnom oznámení pre Radu a Parlament vyslovila európska exekutíva obavy, že operátori jadrových elektrární v niektorých krajinách neposkytujú na tento proces dostatočné prostriedky. Podľa nej sa porušuje princíp „znečisťovateľ platí“, čo môže vyvolávať tlak na štátnu pomoc porušujúcu princípy voľného vnútorného trhu. U viacerých členských krajín tiež Komisia pochybuje o nezávislosti dohľadu nad fondmi pre odstávku elektrární, čo vedie k nesprávnym odhadom nákladom a zlým finančným výsledkom fondov.