Európske solárne dni neobídu ani Slovensko

Začiatok mája sa debata o podobe energetickej politiky opäť sústredí na solárnu energiu, jej využitie a hlavné výhody, a to vďaka celoeurópskej kampani Európske solárne dni. Počas dvoch týždňov sa aj na Slovensku uskutoční viac ako 80 dobrovoľníckych projektov zameraných na solárnu energiu.

„Sme veľmi radi, že sa naša výzva na organizáciu podujatí spojených s využívaním slnečnej energie stretla s takým veľkým záujmom,“ uviedla Barbora Finková, projektová manažérka Slovak RE Agency, ktorá u nás už tretíkrát prebrala patronát nad akciou.

Európska komisia kampaň spolufinancuje v rámci programu Inteligentná energia – Európa (IEE), koordinátormi sú európske združenia ESTIFEPIA.

Cieľom kampane je informovať o potrebe a  využiteľnosti solárnej energie, ale aj aktívne zapojiť širokú verejnosť a partnerské subjekty do rôznorodých aktivít. Na základe výzvy národného koordinátora  kampane, predkladali záujemcovia návrh podujatí, ktoré by v rámci kampane radi zorganizovali.

Školy, turisti i firmy

Na Slovensku patria medzi najviac zastúpených organizátorov najmä školy, ktoré sa zároveň vyznačujú najväčším rastovým potenciálom do budúcna.

Medzi tohtoročné plánované akcie patrí napríklad výstava „Slnko naša denná hviezda“ v hvezdárni v Partizánskom, deň otvorených dverí v SPŠ Elektrotechnickej v Košiciach, alebo informačný stánok, ktorý v Bratislave predstaví Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI). Obchodná akadémia v Prievidzi podporí kampaň Európske solárne dni, v rámci osláv Dňa Európy (9. máj). Žiaci, rodičia a zamestnanci školy sa môžu dozvedieť viac o solárnej energii, budú si môcť zašportovať, vyplniť kvíz a vyhrať malé darčeky.

Klub slovenských turistov zorganizuje výstup na Zbojnícku chatu, kde si verejnosť môže pozrieť solárnu inštaláciu aj v takejto nadmorskej výške, a k tomu si aj príjemne zašportovať. Krajské osvetové stredisko v Nitre pripraví podujatie AKO EKO s cieľom poskytnúť informácie pri aplikácii environmentálnej problematiky do výchovno – vzdelávacieho procesu.

„O popularite Európskych solárnych dní svedčí aj bohatá účasť návštevníkov,“ potvrdila Barbora Finková.

Minulý rok sa na 70 rôznych akciách po celom Slovensku zúčastnilo viac než 5300 návštevníkov, čím sa viac ako dvojnásobne prekročil predpokladaný cieľ. Napriek rozširujúcemu sa počtu podujatí i návštevníkov pritom šlo stále len o skromný zlomok v porovnaní s akciami v celej EÚ. V rámci Európskych solárnych dní 2012 sa totiž uskutočnilo takmer 8200 podujatí a návštevnosť prekročila číslo 730.000.