Solidarita bude v energetickej únii kľúčovou

Zdroj: European Commission

„Až 27% zemného plynu, ktorý Európa spotrebuje je dovezený z Ruska, a niektoré členské štáty za to platia vysokú cenu, a to niekedy doslovne,“ poznamenal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič počas energetickej konferencie v Rige, na ktorej diskutovali predstavitelia Komisie a približne 400 zástupcov mimovládneho a  súkromného sektora.

„Niektoré z našich členských štátov sú zraniteľnejšie než ostatné, ale koniec koncov bezpečnosť dodávok je v záujme všetkých krajín EÚ,“ zdôraznil Šefčovič s tým, že riešením bude dodatok o solidarite medzi jednotlivými členskými krajinami pevne zakotvený v energetickej únii.  

Okrem znižovania závislosti na Rusku a ruskom Gazprome, ktorý je pre mnohé európske štáty jediným dodávateľom zemného plynu, Komisia navrhuje rapídne investovať do rozvoja trhu so skvapalneným plynom (LNG) a vybudovať terminály a plynárenské uzly na území východoeurópskych členov únie.  

Eurokomisár pre oblasť klímy a energetiku Miguel Arias Cañete plánuje v tejto oblasti konsolidovať vzťahy s Nórskom, a rozšíriť partnerstvo s Alžírskom a Spojenými štátmi.

Ochotu Spojených štátov podieľať sa na zvýšenej bezpečnosti dodávok do Európy potvrdila aj zástupkyňa štátneho tajomníka ministerstva pre energetiku USA Robin Dunniganová.

„Vydali sme 11 nových licencií spoločnostiam vyvážajúcim zemný plyn do krajín, s ktorými nemáme podpísanú zmluvu o voľnom obchode. Prvé LNG dodávky by sa tak na trh mohli dostať už koncom roka 2015. Časť pôjde na ázijské trhy, ale časť pôjde aj do Európy,“ vyhlásila na rižskej konferencii.

Kontroverzný spoločný nákup plynu

Zástupcovia európskych inštitúcií potvrdili zámer Komisie spustiť spoločný nákup energií na dobrovoľnej báze. „Pripravujeme nový spoločný prístup, ktorý nám umožní hovoriť jedným hlasom a zvýši úroveň koordinácie (politík členských štátov) pri medzinárodných energetických otázkach,“ potvrdil eurokomisár Cañete.

Tento krok ostro odsúdil nórsky minister pre ropu a energetiku Tord Lien. „Spoločný nákup je krokom nesprávnym smerom, ktorý zníži konkurenciu a je úplným opakom zamýšľanej liberalizácie trhu s energiami,“ myslí si Lien.

K opatrnosti vyzvala aj riaditeľka Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Maria van der Hoeven. „Vlády budú chcieť spolupracovať pri využívaní prebytočných LNG a skladovacích kapacít počas krízového obdobia, všetky kroky však musia sprevádzať transparentné pravidlá. Energetická únia nesmie predstavovať kartel nákupcov!,“ zdôraznila van der Hoeven.  

Vlastné zdroje energií

Komisia sa nebráni ani rozvoju vlastných zdrojov fosílnych palív a obnoviteľných zdrojov energie. „Čoskoro pripravíme správu o pokroku v ťažbe bridlicového plynu,“ ozrejmil počas svojho príhovoru eurokomisár Cañete.

Jedným z pilierov energetickej únie, ktorú Komisia oficiálne spustila už minulý týždeň, bude vytvorenie novej stratégie pre obnoviteľné zdroje, ktorá prepojí konkurencieschopnosť a dekarbonizáciu európskeho priemyslu.

„Nízke ceny ropy a zemného plynu sú jedinečnou príležitosťou na povzbudenie členských štátov EÚ k znižovaniu podpory fosílnych palív z verejných zdrojov a investícií do obnoviteľných zdrojov energie a nízkouhlíkových technológií, ktoré ukončia našu závislosť na externých dodávateľoch ropy a zemného plynu,“ vyhlásil podpredseda Komisie Šefčovič.

„Energetická únia je o tom, aby sme v Európe zaistili špičkové výskumné projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov, čo dnes často nie je pravdou. Stačí sa pozrieť na prvú desiatku najúspešnejších solárnych spoločností- žiadna nie je európska,“ dodal Šefčovič.

Generálna tajomníčka Európskych konfederácie odborových zväzov Bernadette Ségol účastníkom konferencie pripomenula, že v rámci „ozeleňovania“ európskeho energetického sektora nesmú zabúdať na ostatné priority, akou je zamestnanosť.

„Za posledných 20 rokov Poľsko stratilo približne 2/3 pracovných miest v banskom sektore, podobná situácia nastala aj vo Veľkej Británii…Prieskumy nám naznačujú, že pracovné miesta v zelenom sektore sú nižšie platené a neistejšie…Potrebujeme spravodlivý prechod..,“ vyzvala Ségol.